donderdag 29 maart 2018

(A)sociale huur: ongelijkheid op de woningmarkt tegengaan

Evenement van Hellingproef

Op 29 maart organiseert Hellingproef het evenement ‘(A)sociale huur: ongelijkheid op de woningmarkt tegengaan’. Politici en experts zullen met elkaar in gesprek gaan over de vraag wat gemeentes en corporaties kunnen doen om betaalbare woningen voor iedereen te realiseren.Linda Voortman is de eerste bevestigde spreker. Zij is kamerlid en heeft wonen in haar portefeuille. De tweede gast is Rutger Groot Wassink, lijsttrekker voor GroenLinks in Amsterdam. Amsterdam kampt met torenhoge huren en huizenprijzen, AirBnB en gentrificatie. Wat kan er hieraan worden gedaan? Wouter van Gent, stadsgeograaf en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, gaat in op welke factoren van invloed zijn op segregatie in de grote steden. Verder is journalist Mirjam de Rijk gastspreker. Ze publiceerde in De Groene Amsterdammer de serie 'De afbraak van het betaalbare wonen'.

Iedereen is welkom. Voor (aanstaande) gemeenteraadsleden kan deze avond extra nuttig zijn; we proberen concrete handvatten te formuleren die in het raadswerk of coalitieonderhandelingen van pas kunnen komen. 

De avond vindt plaats op het Landelijk Bureau van GroenLinks (Oudegracht 312, Utrecht).

De inloop is om 19:30 uur, we beginnen om 20:00 uur. Stuur een mailtje naar hellingproef@groenlinks.nl om je aan te melden!