dinsdag 26 november 2019

Burgers aan de macht!

Zeggenschap, zelfbestuur en democratisering

De laatste masterclass uit een serie van vijf gaat over thema's als zeggenschap, zelfbestuur en democratisering. Hoe creëer je een bloeiende democratie met daadwerkelijke zeggenschap voor burgers, zonder het populisme in huis te halen? Hoe bruikbaar (in de praktijk) zijn ideeën als burgerbegrotingen nieuwe vormen van democratisch bestuur zoals 'the commons’? Met o.a. GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink als spreker.

Let op: in tegenstelling tot de andere masterclasses is deze laatste op een dinsdag.

Serie masterclasses

GroenLinks bestaat 30 jaar, maar wat zijn eigenlijk de waarden die ten grondslag liggen aan de partij? Waar is het mee begonnen en waar staan we nu, ideologisch gezien? Voor wie verdieping zoekt, kom dit najaar naar de Masterclasses Gedachtegoed GroenLinks in Utrecht, georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks i.s.m. Hellingproef.

Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Instituut Cervantes, Domplein 3, Utrecht

Aanmelden