dinsdag 26 november 2019

Burgers aan de macht!

Zeggenschap, zelfbestuur en democratisering

De laatste masterclass uit een serie van vijf gaat over thema's als zeggenschap, zelfbestuur en democratisering. Hoe creëer je een bloeiende democratie met daadwerkelijke zeggenschap voor burgers, zonder het populisme in huis te halen? Hoe bruikbaar (in de praktijk) zijn ideeën als burgerbegrotingen nieuwe vormen van democratisch bestuur zoals 'the commons’?

De masterclass wordt gegeven door Dick Pels (oud-directeur wetenschappelijk bureau GroenLinks, socioloog, oprichter progressieve denktank Waterland, auteur van o.a. Progressief Manifest (2004), 'Een zwak voor Nederland. Ideeën voor nieuwe politiek.' Het verhaal 'uit de praktijk' wordt gehouden door Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering in Amsterdam, oud-voorzitter gemeenteraadsfractie Amsterdam, voormalig politiek coördinator Tweede Kamerfractie GroenLinks, oud-beleidsmedewerker FNV). Referent-spreker is Socrates Schouten, onderzoeker en projectleider (lead Commons Lab) bij Waag, een organisatie die opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Hij is gespecialiseerd in circulaire economie en de commons.

Let op: in tegenstelling tot de andere masterclasses is deze laatste op een dinsdag.

Serie masterclasses

GroenLinks bestaat 30 jaar, maar wat zijn eigenlijk de waarden die ten grondslag liggen aan de partij? Waar is het mee begonnen en waar staan we nu, ideologisch gezien? Voor wie verdieping zoekt, kom dit najaar naar de Masterclasses Gedachtegoed GroenLinks in Utrecht, georganiseerd door het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks i.s.m. Hellingproef.

Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Instituut Cervantes, Domplein 3, Utrecht

Aanmelden