zaterdag 16 juni 2018

Circulair Lab: voedsel

Onderdeel van het GroenLinks Festival

Nederland wil circulair zijn in 2050. In dit lab, onderdeel van het GroenLinks Festival, onderzoeken we wat het sluiten van kringlopen betekent voor onze landbouw en voor ons voedsel.

Een economie zonder fossiele brandstoffen, daarvan kunnen steeds meer mensen zich een voorstelling maken. Maar hoe ziet een circulaire economie eruit? Zo’n economie draait niet alleen op schone energie, maar houdt ook grondstoffen in kringloop. Grondstoffen mogen niet meer verloren gaan als afval of vervuiling. Zo behouden we natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties.

Nederland wil een circulaire economie hebben in 2050. Hoe leven, wonen, werken en consumeren we dan? Bureau de Helling gaat een scenario crowdsourcen voor een circulair Nederland, met behulp van experts en geïnteresseerden tijdens een aantal circulaire labs. Het eerste lab is onderdeel van het GroenLinks Festival en is gewijd aan voedsel.

De experts zullen onder meer ingaan op de volgende vragen:

  • Natuurinclusieve landbouw op het platteland en verticale landbouw in en om de stad, kunnen we daarmee voldoende voedsel produceren?
  • Wordt kunstmest overbodig als we nutriëntenkringlopen sluiten en beter zorgen voor de bodem?
  • Maken pesticiden plaats voor natuurlijke plaagbestrijding?
  • Hebben we nog landbouwdieren nodig tegen de tijd dat vleesvervangers en kweekvlees niet te onderscheiden zijn van echt vlees en er ook voor zuivel en eieren volwaardige alternatieven zijn? Is kringlooplandbouw mogelijk zonder vee?
  • Willen we herkenbare gewassen eten of komt ons voedsel uit de 3D-printer?

 

Na de experts krijgt de zaal het woord. Heb je zelf een goed idee voor een circulaire voedselvoorziening dat nog ontbreekt in het 2050-scenario van Bureau de Helling? Doe dan mee aan het lab. De beste ideeën krijgen een plaats in het scenario.