vrijdag 8 januari 2021

Circulair samenleven in 2050

Online symposium & boekpresentatie

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Hoe zal onze samenleving eruitzien als we alle kringlopen van grondstoffen nagenoeg gesloten hebben? Leggen we daarmee een basis voor brede welvaart – levenskwaliteit voor iedereen binnen de grenzen van de draagkracht van de aarde? Praat erover mee op 8 januari.

Tijdens dit online symposium presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een bundel met drie circulaire toekomstscenario’s: over bouwen en wonen, voedsel en consumentenproducten. De bundel gaat ook in op de vraag hoe we de transitie naar een circulaire samenleving vormgeven. Veel technische innovaties liggen nu al op ons pad. Overheden kunnen die innovaties met gerichte instrumenten aanjagen. Maar veel zal ook afhangen van ons toekomstige gedrag, samen en individueel. Kleiner wonen, een ander voedselpatroon, een cultuur van hergebruik en delen, ze zullen niet vanzelf ontstaan. Hoe vinden we daarvoor draagvlak?
We moeten er ook op letten dat we van Europa en Nederland geen circulaire gated communities maken. Brede welvaart draait om levenskwaliteit voor mensen hier en nu, maar ook voor mensen elders en straks.

Programma

14.00u
Opening door symposiumvoorzitter Saskia Kluit (Eerste Kamerlid GroenLinks)

14.05u
Presentatie van de bundel Circulair samenleven in 2050 door Stephan Slingerland (SPA Sustainability)

14.20u
Paneldiscussie over de circulaire toekomst met Imane Nadif (gemeenteraadslid Amsterdam, partijbestuurslid GroenLinks), Dirk Holemans (coördinator denktank Oikos, Vlaanderen), Elisah Pals (oprichter Zero Waste NL) en de samenstellers van de bundel, Stephan Slingerland en Richard Wouters (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)

14.50u
Deelsessies over drie toekomstscenario’s en hun maatschappelijke consequenties:

                        Ruimte 1: Bouwen en Wonen, o.l.v. Sarah Hardus (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
                        Ruimte 2: Voedsel, o.l.v. Suzanne van den Eynden (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
                        Ruimte 3: Consumentenproducten, o.l.v. Evert Nieuwenhuis (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)

15.20u
Plenaire samenvatting van de deelsessies, reacties van Laura Bromet (Tweede Kamerlid GroenLinks) en Yvonne van Delft (wethouder Leiden, GroenLinks), gevolg door discussie met deelnemers

16.00u
Afsluiting door voorzitter Saskia Kluit

Datum & tijd

Vrijdag 8 januari, 14.00 – 16.00 uur

Platform

Het symposium vindt plaats via Zoom. Deelnemers krijgen kort voor aanvang een toegangslink toegemaild.

Bundel

Voorafgaand aan het symposium ontvangen de deelnemers per e-mail de bundel Circulair samenleven in 2050 – Op zoek naar brede welvaart in een circulaire economie. Deze publicatie bevat bijdragen van Laura Bromet, Rik Grashoff, Jozef Keulartz, Suzanne Kröger, Cécile van Oppen, Pieter Pekelharing, Sandra Phlippen, Franka Rolvink Couzy, Stephan Slingerland en Richard Wouters.

De bundel is te downloaden of in gedrukte vorm te bestellen via www.wbgl.nl/publicaties

Aanmelden

 

Foto: strokenteelt. Door Fogelina Cuperus, 2019. ©