vrijdag 6 november 2020

Citizen science

Europees webinar

Hoe kunnen burgers technologie inzetten voor een schoner en gezonder stadsmilieu? Tijdens dit webinar leren we van voorbeelden uit Tsjechië, Slowakije, België en andere Europese landen.

Een slimme stad helpt haar inwoners om technologie te gebruiken voor de vraagstukken die hun na aan het hart liggen. Zij moedigt burgers aan om zelf metingen te verrichten in hun leefomgeving. Citizen sensing of citizen science verbindt burgers en kan hen aanzetten tot politieke actie, bijvoorbeeld als blijkt dat de lucht die zij inademen ongezond is. Tijdens dit meertalige webinar passeren diverse inspirerende voorbeelden van burgeronderzoek voor milieudoelen de revue. Het webinar maakt deel uit van het project A Charter for the Smart City II van de Green European Foundation.

Sprekers

Richard Wouters (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) presenteert het Handvest voor de Slimme Stad. Het Handvest laat zien hoe politici en burgers sturing kunnen geven aan digitale innovaties om publieke waarden zoals duurzaamheid te beschermen.
Alena Bartoňová (Noors Instituut voor Luchtonderzoek, Oslo) zal concrete voorbeelden van citizen science voor het meten van luchtverontreiniging belichten, uit verschillende Europese steden.
Thomas Van Oppens (groene schepen van Leuven, België) geeft voorbeelden van citizen science voor onafhankelijke verkeersmonitoring. Het stadsbestuur van Leuven doet hier zijn voordeel mee.
Dana Mareková (jurist en burgerrechtenactivist uit Bratislava, Slowakije) deelt haar ervaringen met de luchtkwaliteitsmetingen die in Bratislava werden uitgevoerd voor het internationale Clean Air Forum 2019.
Michal Šindelář (Partnership Foundation, Brno, Tsjechië) zal laten zien hoe gegevens die door fietsers worden verzameld door lokale overheden kunnen worden gebruikt om de fietsinfrastructuur te verbeteren.

Datum & tijd

Vrijdag 6 november, 's ochtends van 9.00 tot 10.30 uur

Platform & talen

De conferentie vindt plaats via videoconferentieplatform Zoom in het Slowaaks, Tsjechisch en Engels, met simultaanvertaling.

Aanmelding

Deelname is gratis, aanmelding verplicht. Meld je aan via deze link.

Dit webinar wordt georganiseerd door de Green European Foundation met steun van het Institute for Active Citizenship (Tsjechië) en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, en met de financiële steun van het Europees Parlement aan de Green European Foundation.

Foto: Waag. CC BY-NC-SA