maandag 7 september 2020

De energietransitie voor mensen met een smalle beurs

Webinar

Denk mee en praat mee over het thema: Hoe kunnen huiseigenaren met een smalle beurs meekomen in de energietransitie? Het WBGL organiseert dit webinar voor geïnteresseerde GroenLinksers die politiek, bestuurlijk of maatschappelijk met dit thema te maken hebben. Zo’n 420.000 huiseigenaren in Nederland hebben momenteel onvoldoende kapitaal hebben om deze transitie te maken. De gemiddelde kosten voor het aardgasvrij maken van een woning liggen op 35.000 euro.

Bovendien wonen huiseigenaren met een lager inkomen vaker in slecht geïsoleerde huizen. Vraagstuk blijft wat we van de minder draagkrachtige groep kunnen verlangen als het gaat om meebetalen aan de energietransitie. Ten grondslag aan dit webinar ligt een notitie over dit thema, geschreven door het 'knappe koppen-klasje' (studenten die het Honours Programma volgen) van de Radboud Universiteit. Voor deze notitie interviewden zij vooraf ruim 40 (praktijk)experts en inventariseerden ze wat oplossingen en knelpunten zijn. Alle deelnemers krijgen de notitie van tevoren toegestuurd.

Tijd: 13:00 - 14:30 uur

Meld je aan bij: Larissa Pans, medewerker Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en organisator van dit webinar: lpans@groenlinks.nl