woensdag 12 februari 2020

De slimme stad, wat is dat?

Ideeëncafé GroenLinks Apeldoorn

GroenLinks Apeldoorn organiseert, in samenwerking met ROC Aventus, een avond over de slimme stad.

Apeldoorn wil graag een smart city zijn, die slimme technologie gebruikt om de kwaliteit van leven in de gemeente te verbeteren. Welke technologie, welke vormen van samenwerking en welke ethische kaders zijn daarvoor nodig?

Daarover spreken Wim Willems (wethouder Apeldoorn), Jos van Deursen (voorzitter Raad van Bestuur ROC Aventus), Frank Lenferink (stralingsdeskundige, Universiteit van Twente en Thales Nederland), Richard Wouters (medewerker Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Paul Baart (gemeenteraadslid GroenLinks Apeldoorn).

Aan de orde komen onder meer de smart city-plannen van Apeldoorn, de initiatieven van de Cleantech Regio, het Handvest voor de Slimme Stad van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en de gezondheidseffecten van het toekomstige 5G-netwerk.

Tijd: 19.30 uur - 21.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)

Plaats: Raadszaal Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn

Update: GroenLinks Apeldoorn heeft een videoverslag gemaakt van de avond over de slimme stad.