vrijdag 19 februari 2021

Een duurzaam en weerbaar geldstelsel

Online symposium & rapportpresentatie

Ons monetair-financieel systeem speelt een cruciale rol in de klimaattransitie. Om de klimaatdoelen te halen is in Nederland jaarlijks zo’n 30 miljard euro extra nodig. Op Europees niveau gaat het om een extra benodigd bedrag van circa 260 miljard euro per jaar. De overheid kan deze gigantische bedragen niet alleen opbrengen. Hoe zorgen we ervoor dat ons geldstelsel bijdraagt aan groen herstel, de lokale energietransitie en een leefbare planeet nu en in de toekomst? Praat hierover mee op vrijdag 19 februari 2021.

Op 19 februari presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks het rapport: ‘Herziening van ons geldstelsel: naar een weerbaar en duurzaam monetair-financieel systeem’. In dit rapport bespreken we verschillende scenario’s voor een herziening van ons geldstelsel. We schetsen een toekomstbeeld voor een monetair-financieel systeem dat duurzaamheid stimuleert in plaats van hindert. Ook doen we twaalf concrete aanbevelingen voor hervormingen op de korte termijn. Zo pleiten we op Nederlands niveau voor een afbouw van private schulden, sterkere politieke sturing op en meer diversiteit in het financiële systeem. Op Europees niveau doen we voorstellen voor de invoering van substantiële klimaatbuffers en een groene Europese Centrale Bank. Met deze aanpassingen zorgen we ervoor dat ons geld bijdraagt aan een duurzame wereld.

Programma

14.00u
Welkom en opening door voorzitter Noortje Thijssen (directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)

14.05u
Presentatie bevindingen en aanbevelingen door Dirk van Hoorn (auteur van het rapport)

14.20u
Panelgesprek: “Hoe zorgen we ervoor dat ons monetair-financieel systeem bijdraagt aan de klimaattransitie?” met Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab), Hans Stegeman (Triodos Investment Management) en Edith Maat (Pensioenfederatie)

14.45u
Pauze

14.50u
Keuze uit vijf deelsessies:

  • Ruimte 1: Groen herstel: ‘Hoe kunnen/moeten Nederlandse en Europese financiële instellingen post-corona zorgen voor groen herstel?’ o.l.v. Richard Wouters (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
  • Ruimte 2: Lokale energietransitie: ‘Hoe realiseren we voldoende financiering voor de lokale energietransitie?’ o.l.v. Suzanne van den Eynden (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
  • Ruimte 3: Beleid private schulden: ‘(Hoe) moeten we de private schuldenberg verkleinen?’ o.l.v. Hans Rodenburg (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
  • Ruimte 4: Publiekgeldsysteem: ‘Hoe verhouden onze aanbevelingen zich tot voorstellen voor een publiekgeldyssteem?’ o.l.v. Sarah Hardus (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)
  • Ruimte 5: Pensioenfondsen: 'Hoe zorgen we ervoor dat pensioenfondsen overstappen van 'bruine' op 'groene' investeringen?' o.l.v. Bram van de Glind (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)

15.20u
Pauze

15.25u
Plenaire samenvatting van de deelsessies

15.40u
Reacties GroenLinks-politici met Laura Vissenberg (kandidaat-Tweede Kamerlid), Maarten Kavelaars (beleidsmedewerker financiën Tweede Kamer-fractie) en Vincent Hurkens (beleidsmedewerker financiën Europees Parlement)

15.55u
Afsluiting door voorzitter Noortje Thijssen (directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks)

16.00u
Einde

Datum & tijd

Vrijdag 19 februari 2021, 14.00 - 16.00 uur

Platform

Het symposium vindt plaats via Zoom. Deelnemers krijgen kort voor aanvang per e-mail een toegangslink toegestuurd.

Rapport

Deelnemers krijgen het rapport voorafgaand aan het symposium per email toegestuurd. Vanaf 19 februari 2021 is de publicatie te downloaden via www.wbgl.nl/publicaties

Aanmelden