zaterdag 2 november 2019

Groeien of snoeien: tussen ecomodernisme en ecoconservatisme

Symposium van Hellingproef i.s.m. JongWBS en Route66

Om onze planeet te redden zullen we genoegen moeten nemen met minder, moeten we back to basics. Hierover zijn veel klimaatdenkers en -activisten het wel eens. Maar niet de ecomodernisten. Volgens deze vernieuwingsgezinde milieuoptimisten kunnen we duurzaam leven op aarde zonder de globale economische groei een halt toe te roepen. Hoe? Door mens en natuur te ‘ontkoppelen’.

Ook dit jaar slaan Hellingproef (GroenLinks), Jong Wiardi Beckman Stichting (PvdA) en Route66 (D66) de handen ineen voor een symposium in het snijvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Deze keer is het onderwerp ecomodernisme en staat centraal de vraag: is duurzaam leven op aarde verenigbaar met een politiek die is gericht op economische groei? Zowel onze leden als niet-leden zijn van harte uitgenodigd om zich samen met ons over deze vraag te buigen en van gedachten te wisselen met mensen van dezelfde en een andere politieke kleur.

Het symposiumbegint met twee keynotes. Vanuit de ecomodernisten spreken Ralf Bodelier en Joost van Kasteren. De tweede keynote is van Jaap Tielbeke, die de ‘traditionele’ milieudenkers vertegenwoordigt. Vervolgens zullen drie politici van PvdA, GroenLinks en D66 in gesprek gaan over de milieustandpunten van deze politieke partijen in relatie tot het ecomodernisme. In de middag volgen workshoprondes met onder meer Jozef Keulartz. In de workshops worden we bijgespijkerd over een aantal thema’s die raken aan de kern van de tegenstellingen tussen de ecomodernisten en de ‘traditionele’ klimaatbeweging: energie, voedsel en landbouw, internationale samenwerking en ontwikkeling, en economie. 

Inlezen? Hier vind je beknopte achtergrondinformatie over het ecomodernisme. 

Datum: zaterdag 2 november 2019
Tijd: 10:00-17:00 uur, aansluitend borrel (op eigen kosten)
Locatie: Cultuurcentrum Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht
Toegang: gratis

Aanmelden: mail naar hellingproef@groenlinks.nl

Meer informatie over het programma volgt. Houd deze pagina en onze nieuwsbrief dus in de gaten!

BijlageGrootte
PDF-pictogram ecomodernisme_extra_info.pdf45.32 KB