zaterdag 19 mei 2018

Groen verdeelt: bedrijven

Evenement van Hellingproef i.s.m. Jong WBS

Dat we klimaatverandering moeten tegengaan, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar zelfs met de maatregelen van het “groenste kabinet ooit” is het bijna onmogelijk om de doelstellingen van Parijs te halen, zowel binnen Nederland als wereldwijd. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige onrechtvaardigheid in groen beleid. Bij burgers, bedrijven en landen dreigen de zwaarste lasten neer te komen bij de minderbedeelde meerderheid. Geen wonder dat de steun voor groen beleid bij hen het kleinst is. Een rechtvaardige verdeling van lasten is essentieel om een groene toekomst mogelijk te maken.

Samen met het jong wetenschappelijk bureau van PvdA organiseert Hellingproef dit voorjaar een masterclassreeks over rechtvaardig groen beleid. De tweede masterclass gaat in op (on)gelijke verdeling tussen bedrijven. Deze middag organiseren we een sessie over de verdeling tussen bedrijven in het algemeen, en een sessie over bedrijven in de landbouw in het bijzonder. Sprekers zijn Rik Grashoff (Kamerlid GroenLinks), Bart Wesselink van Milieudefensie, Casper Zulim-de Swarte, beleidsmedeweker bij de directie Agro- en Natuurkennis en een vertegenwoordiger van LTO.  
Na de sprekers gaan we samen in gesprek om te komen tot manieren om groen beleid rechtvaardig vorm te geven op het vlak van bedrijven.

Houd de agenda of de Facebookpagina in de gaten voor nieuws over de sprekers en het programma.

De andere masterclasses in de reeks zijn:

21 april: Groen verdeelt: burgers
2 juni: Groen verdeelt: landen

Om je aan te melden voor de masterclass(es), mail je naar hellingproef@groenlinks.nl