zaterdag 21 april 2018

Groen verdeelt: burgers

Evenement van Hellingproef i.s.m. Jong WBS

Dat we klimaatverandering moeten tegengaan, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar zelfs met de maatregelen van het “groenste kabinet ooit” is het bijna onmogelijk om de doelstellingen van Parijs te halen, zowel binnen Nederland als wereldwijd. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige onrechtvaardigheid in groen beleid. Bij burgers, bedrijven en landen dreigen de zwaarste lasten neer te komen bij de minderbedeelde meerderheid. Geen wonder dat de steun voor groen beleid bij hen het kleinst is. Een rechtvaardige verdeling van lasten is essentieel om een groene toekomst mogelijk te maken.

Samen met het jong wetenschappelijk bureau van PvdA organiseert Hellingproef dit voorjaar een masterclassreeks over rechtvaardig groen beleid. De eerste masterclass gaat in op (on)gelijke verdeling tussen burgers. De eerste spreker is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij gaat in op de kosten van de klimaattransitie. Vervolgens gaat Maya van der Steenhoven, warmteregisseur voor de provincie Zuid-Holland, in op praktische ervaringen in de energietransitie. Na het plenaire gedeelte gaan we uiteen in discussiegroepen om oplossingen te formuleren voor een eerlijk klimaatbeleid. 

Meer informatie over de sprekers en achtergronden bij het thema vind je in de reader (klik om te openen). 

Inloop en registratie vanaf 13.00 uur; het programma start om 13.30 uur. 

De andere masterclasses in de reeks zijn:

19 mei: Groen verdeelt: bedrijven
2 juni: Groen verdeelt: landen

Om je aan te melden voor de masterclass(es), mail je naar hellingproef@groenlinks.nl.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Groen verdeelt burgers - De reader194.74 KB