zaterdag 2 juni 2018

Groen verdeelt: landen

Evenement van Hellingproef i.s.m. Jong WBS

Dat we klimaatverandering moeten tegengaan, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar zelfs met de maatregelen van het “groenste kabinet ooit” is het bijna onmogelijk om de doelstellingen van Parijs te halen, zowel binnen Nederland als wereldwijd. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige onrechtvaardigheid in groen beleid. Bij burgers, bedrijven en landen dreigen de zwaarste lasten neer te komen bij de minderbedeelde meerderheid. Geen wonder dat de steun voor groen beleid bij hen het kleinst is. Een rechtvaardige verdeling van lasten is essentieel om een groene toekomst mogelijk te maken.

Samen met het jong wetenschappelijk bureau van PvdA organiseert Hellingproef dit voorjaar een masterclassreeks over rechtvaardig groen beleid. De derde masterclass gaat in op (on)gelijke verdeling tussen landen. Waar het geïndustrialiseerde Westen historisch gezien verantwoordelijk is voor een relatief groot deel van de CO2-uitstoot, rekenen minder ontwikkelde landen er nu op ook een fossiele ontwikkeling door te kunnen maken, die ze niet willen afstaan zonder een helder alternatief. 

Spreker deze middag is Pieter Terpstra, Plaatsvervangende hoofd van de Nederlandse klimaatdelegatie (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Zoals inmiddels vertrouwd, discussiëren we na de sprekers over manieren om groen beleid rechtvaardig vorm te geven. Om je vast in te lezen op het thema, kun je de reader doornemen.

Groen verdeelt? Groen verdeeld!
Met deze laatste sessie hebben we nog een tweede doel voor ogen: we hopen deze middag de drie thema's burgers, bedrijven en landen bij elkaar te kunnen brengen. Gezamenlijk willen we een aantal uitgangspunten formuleren voor hoe groen eerlijker kan worden verdeeld. 

Houd de agenda of de Facebookpagina in de gaten voor nieuws over de sprekers en het programma.

De andere masterclasses in de reeks waren:

21 april: Groen verdeelt: burgers
19 mei: Groen verdeelt: bedrijven

Om je aan te melden voor de masterclass(es), mail je naar hellingproef@groenlinks.nl.