vrijdag 2 februari 2018

Kan technologie ook links zijn?

Conferentie in de Eerste Kamer

Technologische vernieuwing, zoals de toepassing van robots, wordt vaak geassocieerd met verlies van banen, groeiende ongelijkheid en ‘ontmenselijking’ van de zorg. Is dat onvermijdelijk?

Of kunnen we de ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën zodanig sturen dat ze bijdragen aan zinvol werk, aan een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen, aan betere zorg? En zo ja, welke democratische processen en juridische waarborgen zijn daarvoor nodig?

Over deze vragen ging de conferentie die de Eerste Kamerfractie van GroenLinks en Bureau de Helling op vrijdagmiddag 2 februari organiseerden in de historische vergaderzaal van de Eerste Kamer.

Klik hier voor verslagen en video's van de conferentie.

Programma

13.00u          inloop


13.30u          welkom door dagvoorzitter Marijke Vos
                          (Eerste Kamerlid GroenLinks)


13.40u          keynote speech over technologie,
                          globalisering, ongelijkheid en democratie
                          door Tsjalling Swierstra (hoogleraar
                          (techniekfilosofie Universiteit Maastricht)


14.10u          reactie door Tineke Strik
                          (fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer)


14.20u          discussie met zaal


14.30u          inleiding over technologie en werk door
                      Ton Wilthagen (hoogleraar
                          arbeidsmarktstudies Tilburg University)


14.50u          reactie door Catelijne Muller
                          (rapporteur kunstmatige intelligentie van het Europees
                          Economisch en Sociaal Comité; in Nederland
                          verbonden aan de Vakcentrale voor Professionals)


15.00u          discussie met zaal

15.10u          pauze


15.30u          inleiding over technologie en zorg door
                          Karina Kuperus (partner KPMG):
                          de onmisbaarheid en meerwaarde van
                          zorgrobots


15.45u          reactie door Melanie Peters
                          (directeur Rathenau Instituut):
                          mensenrechtelijke randvoorwaarden bij
                          de inzet van zorgrobots


16.00u          discussie met zaal

16.10u          slotpanel over democratische sturing van
                          technologische innovaties met
                          Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid
                          GroenLinks),
                      Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamerlid VVD),
                          Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP),
                          Coen Brummer (directeur Hans van Mierlo
                          Stichting D66) en
                      Pieter Pekelharing
                          (sociaal-politiek filosoof)


16.55u          afsluiting door Robbert Bodegraven
                          (directeur Bureau de Helling)

17.00u          borrel