maandag 14 september 2020

Masterclass 2: De nieuwe spelregels voor arbeidsmigratie & arbeidsmobiliteit

Het ideaal dat iedereen binnen Europa zou kunnen reizen, wonen en werken in gelijkwaardigheid, lijkt gepaard te gaan met een ‘race naar het afvoerputje’. Sectoren met tekorten (land- en tuinbouw, vleesindustrie, de bouw) halen veelal Oost-Europese arbeidsmigranten binnen. Ze belanden in Nederland in een schimmige industrie waar koppelbazen en uitzendbureaus de dienst uitmaken. Zowel Europeanen als niet-Europeanen  betreden onze arbeidsmarkt; in het slechtste geval worden zij werknemers zonder de rechten, voorzieningen en minimumlonen die voor andere werkenden wel gelden. Wat is een fatsoenlijk minimum voor arbeidsmigranten? Welke rol speelt de Europese Unie daarin? Wat moet Nederland – als ontvangend land – beter op orde krijgen als zij gedetacheerde werknemers ontvangt?

Sprekers o.a. 

Judith Sargentini, GroenLinks-politicus
Armine Stepanyan, Statenlid GroenLinks Zuid-Holland

Online 

Tijd: 19:30 - 21:00 uur

Aanmelden

Online deelname: op basis van vrijwillige donatie

Deelnamelink

wbgl.nl/livestream2

We hadden ons verheugd op avonden waarop publiek zowel offline als online aanwezig kon zijn. Door de oplopende corona-aantallen is duidelijk geworden dat het virus nog lang niet bedwongen is. Daarom zijn alle masterclasses dit jaar online.