zondag 29 november 2020

Online conferentie rechtsstaat en democratie Jong WB en Dwars

Conferentie

Wist je dat, naast de rechtstaatbeginselen van een aantal EU-landen, ook onze rechtsstaat wordt bedreigd? Maar wat betekent dat precies? Ben je benieuwd? Genoeg aanleidingen om het erover te hebben met elkaar! Uit het rapport van de Commissie Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s 2017, opgesteld door Nederlandse Orde van Advocaten, blijkt dat we inmiddels met politieke partijen te maken hebben wier voorstellen de rechtsstaat, en daarmee de democratie, schade toe kunnen brengen. Wat kunnen wij hiertegen doen? GroenLinks is een partij die mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan en dus bekommeren we ons natuurlijk om dit urgente issue. Hoewel deze bijeenkomst door Jong WB en Dwars georganiseerd wordt, moedigen we iedereen - van alle leeftijden - aan deel te nemen!

Het doel van de middag

Het doel van de middag is om de Tweede Kamerfractie van GroenLinks concrete ideeën te geven. We hopen dat de middag een aantal suggesties zal opleveren omtrent bovenstaande thema’s. We zullen ons focussen op nationale, Europese en internationale vraagstukken! Spraakmakende sprekers zullen met ons over deze onderwerpen in gesprek gaan. Wat deze bijeenkomst uniek maakt, is dat het interactief ingericht is. Niet alleen middels klassieke werkgroepen, maar ook door middel van het organiseren van pitches!

Pitches

We willen drie deelnemers de kans geven om een pitch (van 5 minuten) te houden voor het panel: mensenrechtenexperts, GroenLinks-politici. De pitch kan inhoudelijk bijvoorbeeld gaan over aan de rol van Eerste Kamer of waar GroenLinks zich in gebreke stelt m.b.t. tot de rechtsstaat, of de rol van GroenLinks in de Tweede Kamerfractie m.b.t. dit thema.

Gastsprekers

-Deelsessie NL: Niels van den Berge (Tweede kamerlid van GL) Portefeuillehouder Veiligheid en Justitie

-Deelsessie EU: Judith Sargentini (voormalig raadslid en voormalig Europarlementariër)

-Deelsessie internationaal: Youssef Rahman (Senior politiek adviseur/politieke zaken bij Amnesty International)

Datum en tijd

Zondag 29 november 2020 van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Platform

De conferentie vindt plaats via video-conferentieplatform Zoom.

Aanmelden

-Geef je op voor de conferentie via jongwb@groenlinks.nl. Geef ook meteen je voorkeur aan in welke werkgroep je ingedeeld wilt worden. Zie bovenstaande informatie.

-Wil je een pitch houden? Stuur dan een korte beschrijving van je idee naar hetzelfde e-mailadres.

-Als je behoefte hebt aan meer informatie over het onderwerp, dan kun je dat opvragen via het bovenstaande e-mailadres. Er is een opzet voor de bijeenkomst beschikbaar.