zaterdag 30 juni 2018

Workshop landbouw en voedsel

Voorafgaand aan zomerborrel GroenLinks Noord-Holland

Discussie over natuurinclusieve en stedelijke landbouw, ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Noord-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Bureau de Helling presenteert tijdens deze workshop een scenario voor een circulaire landbouw en voedselvoorziening in 2050. Hoe voeden we ons in een economie van gesloten kringlopen?

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

[Foto: daktuin Schieblock, Rotterdam, 2013. Foto door Wim de Jong. CC BY 2.0]