vrijdag 9 juni 2017

Zorg(en) in tijden van transitie

Symposium 9 juni 2017

Hebben de WMO en Jeugdwet geleid tot een toename van ongelijkheid binnen de zorg en, zo ja, in hoeverre is dat problematisch? Op het symposium ‘Zorg(en) in tijden van transitie’ uiten diverse maatschappelijke partijen hun zorgen over de decentralisatie. Het symposium is opgezet om input te leveren voor lokale GroenLinks-politiek en de programma's voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aanleiding van het symposium op vrijdag 9 juni is het gelijknamige onderzoeksproject ‘Zorg(en) in tijden van transitie’ van Bureau de Helling. Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Bij de decentralisatie is de nadruk komen te liggen op zorg als een individuele voorziening en elke gemeente is in grote mate vrij gelaten bij de invulling van de zorgtaken. In welke mate denken wethouders van GroenLinks hetzelfde over zorg?

Welke criteria, kwaliteitseisen en tegemoetkomingen vinden zij belangrijk hierbij? Is elk keukentafelgesprek uniek? En in hoeverre leidt dit tot grote verschillen tussen hoe individuele burgers per gemeente zorg ontvangen? Kortom: hoe verhoudt het uitgangspunt van goede zorg voor iedereen zich tot het feit dat elke bestuurder, elke gemeente en elke zorgvrager uniek is? Deze vragen staan centraal bij dit project en het symposium.

Programma symposium vrijdag 9 juni
14:00-14:30u Presentatie resultaten project ‘Zorg(en) in tijden van transitie’.

14:30-15:00u Voordracht van drie korte columns van 10 minuten waarin verschillende perspectieven op ongelijkheid bij de decentralisatie van de zorg centraal staan; een wethouder, een woordvoerder van de zorginstellingen en iemand die de belangen van de burgers vertegenwoordigt.

15:00-15:15u Reactie van Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid van GroenLinks met de portefeuilles Volksgezondheid en Welzijn.

Pauze

15:45-17:45u Discussie onder leiding van Rosalie Smit, directeur Bureau de Helling, aan de hand van prikkelende stellingen, zoals;

- Goede zorg is een universeel recht en geen individuele voorziening
- Ambtenaren hebben te weinig kennis van zaken om in hun eentje de zorgvraag vast te stellen
- Participatie is een belangrijk doel van de zorg
- Zelfredzaamheid is een ander woord voor ‘zoek het zelf maar uit’
- Gemeenten moeten met elkaar minimale kwaliteitseisen opstellen voor het leveren van zorg
- Er is op lokaal niveau te weinig democratisch tegenwicht bij de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet

17:45-18:00u Conclusie

18:00u Borrel en napraten

Zie voor meer info en verslaglegging van het symposium het dossier op de website van Bureau de Helling.