• Premium
4 minuten

De neoliberale mens: van burger tot ondernemer

Wendy Brown - Het ontmantelen van de demos

In een tijdperk waarin we onszelf hoofdzakelijk als menselijk kapitaal zien, is  geen ruimte meer voor democratie. Dit is in het kort de stelling die de Amerikaanse politiek-filosoof Wendy Brown verdedigt in haar meest recente boek De Ontmanteling van de Demos, waarvan de Nederlandse vertaling eind november verscheen bij uitgeverij Octavo. Al lijkt het boek op het eerste gezicht een zoveelste kritische beschouwing over het neoliberalisme, het vernieuwende van Brown is dat zij onderzoekt welke invloed het neoliberalisme kan hebben op het voortbestaan van de democratie. Ook de manier waarop Brown neoliberalisme opvat, is verfrissend. Doorgaans wordt met de term gedoeld op overheidsbeleid dat gekenmerkt wort door privatisering, een kleinere overheid en een nadruk op economische groei en efficiëntie. Volgens Brown is neoliberalisme echter niet zomaar een ‘fenomeen’ dat we kunnen bestuderen en observeren, maar vooral een serie aannames die bepalen hoe wij onszelf als burgers en de functie van de overheid zien.

Gerelateerde artikelen