1 minuut

Handvest voor de Slimme Stad

De beginselen

De waarden democratie, verbondenheid, menselijke waardigheid, privacy, duurzaamheid en gelijkheid staan centraal in Handvest voor de Slimme Stad. Lokale politici en betrokken burgers die deze waarden delen, kunnen de beginselen uit het Handvest benutten om een geïnformeerd moreel oordeel te vellen over technologische vernieuwingen in hun gemeente.

Voor de volledige tekst en uitleg, download de bundel Handvest voor de Slimme Stad.
Of bestel het handvest via www.wbgl.nl/publicatie.
 

Gerelateerde artikelen