3 minuten

‘Ik zie nog te vaak de usual suspects’

Interview Imane Nadif

Dit is de groene en linkse toekomst volgens Imane Nadif (1986), raadslid voor GroenLinks in Amsterdam.

‘Hoe moet GroenLinks werken aan een eerlijke en duurzame samenleving? Het antwoord op deze vraag moeten we gezamenlijk zien te vinden, en niet zoeken in afgebakende domeinen. Kijk naar de acties die we in Amsterdam hebben geïnitieerd voor duurzame kleding. We organiseerden ontmoetingen met onder meer buurtbewoners en kunstenaars en als vanzelf ontstonden er kruisbestuivingen, nieuwe ideeën en initiatieven die beleidsmakers nooit hadden kunnen bedenken.

Hetzelfde zie je nu gebeuren met de klimaatacties rond Schiphol: samen krijgen we wat voor elkaar. In de politiek wordt nog te veel binnen beleidsdomeinen gedacht.’

Slimme oplossingen en goed onderwijs

‘Voor een duurzame samenleving zijn niet alleen slimme oplossingen nodig, maar ook goed onderwijs. Milieueducatie op scholen is zo belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van duurzaam leven. Je ziet hier gelijk de samenhang met een eerlijke samenleving. Op het vmbo sneuvelt milieueducatie het eerst. En dat terwijl veel problemen komen door onwetendheid.

‘Stikken dieren in losgelaten ballonnen? Oh dat wist ik niet, nou dan verzinnen we toch iets anders voor ons feestje.’ Het verbaast me elke keer hoezeer mensen bereid zijn hun gedrag te veranderen, als ze zich maar bewust zijn van de gevolgen.

Het is een feit dat de effecten van klimaatverandering per definitie niet eerlijk zijn verdeeld zijn. Ze raken de armste mensen het meest, terwijl de rijksten vaak het grootste aandeel hebben gehad in de oorzaken. Ons duurzaamheidsbeleid moet bijdragen aan meer rechtvaardigheid in de wereld.’

Échte samenwerking

‘Links zijn’ betekent ook dat we een inclusieve partij zijn, en alle mensen een stem willen geven. Vrouwen, mensen met een bi-culturele achtergrond, de kleine ondernemers. Ik vind het belangrijk dat GroenLinks echt naar deze groepen luistert. Een valkuil voor GroenLinks is het elitaire karakter. Ik zie op podia nog te vaak de usual suspects. We moeten meer uit onze bubbel stappen en écht samenwerken. Dat betekent dat we ook andere mensen een podium geven, ze medeauteur maken van onze stukken en iedereen het gevoel geven dat GroenLinks vóór hen spreekt, in plaats van óver hen.

Het politieke debat in de samenleving verhardt. Dat is te zien bij de discussie over Zwarte Piet, stikstof, maar ook de onthullingen van de #metoo-beweging. We moeten ons als partij de komende jaren over dergelijke onderwerpen duidelijk uitspreken. De verharding voelen we trouwens ook binnen de partij: veel raadsleden maken mee dat ze bedreigd worden of negatief benaderd worden vanwege hun afkomst of omdat ze vrouw zijn. Als partij mogen we elkaar hierin meer zorg bieden.  

Een helder verhaal

Ik hoop natuurlijk dat GroenLinks over dertig jaar alleen nog maar een controlerende functie heeft. Dat we in een eerlijke en circulaire samenleving leven die het liefst ook zoveel mogelijk regeneratief is. Maar ik verwacht het niet. Droogte en overstromingen zorgen nu al voor klimaatvluchtelingen en dat zal alleen maar erger worden. We beseffen dit in Nederland alleen nog onvoldoende. GroenLinks heeft een duidelijk verhaal nodig over hoe we hierin onze verantwoordelijkheid nemen.’


Dit artikel staat in het lentenummer van tijdschrift de Helling. Altijd de nieuwste artikelen lezen? Sluit een abonnement af.

Gerelateerde artikelen