2 minuten

Introductie thema: Godsdienstvrijheid

9 oktober 2010

Is geloof een belemmering bij de ontplooiing van individuen? Welke relatie moet er zijn tussen de overheid en de godsdiensten?  Op 9 oktober 2010. organiseerden het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, het platform De Linker Wang, de Eerste Kamerfractie en een Amsterdamse studentenwerkgroep een dag over de spanning tussen godsdienstvrijheid en emancipatie.

Artikel 6 van de grondwet

1.Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 

De meeste sprekers op de dag over godsdienstvrijheid bepleitten een open houding ten aanzien van religie. Respect voor en kritiek op religie zijn beide noodzakelijk.

In deze Helling de beide hoofdlezingen van de dag: de openingsspeech van Anton Zijderveld en de toespraak van Femke Halsema waarin ze voor het eerst uitgebreid haar visie op godsdienstvrijheid geeft. Gezien het belang van het thema voor het huidige kabinet vroegen we oppositiepartners van PvdA, D66 en SP te reageren. Die laatste was helaas te druk met andere zaken. Rooms-katholiek theoloog Erik Borgman reageerde als linkse gelovige op Halsema.

 

Speciaal voor dit thema maakte de Helling vier portretten waarin de persoonlijke kant van het thema emancipatie en godsdienst belicht wordt. Vier mensen vertellen over hun ervaring met geloof en homoseksualiteit. Onze vaste portretfotograaf Peter Valckx maakte de foto’s, Erica Meijers de interviews. Deze serie is alleen te zien in de gedrukte Helling. 

Gerelateerde artikelen