2 minuten

Moeders pappot

Redactioneel

“Ik zit vast”, schreef de 25-jarige docente Anne Breukelaar op 14 mei in een ingezonden brief in NRC Handelsblad. Zeven jaar woonde ze op zichzelf, maar na het behalen van haar tweede masterdiploma trok ze noodgedwongen weer bij haar ouders in. Niet omdat ze terugverlangde naar het ouderlijk huis, maar omdat ze zich met haar modale inkomen geen eigen woning in de buurt van Nijmegen of Den Bosch kan veroorloven. Het verhaal van Anne is illustratief voor de huidige situatie op de woningmarkt: voor een sociale huurwoning verdient ze teveel, voor een hypotheek te weinig. Particuliere verhuurders eigen dat zij bruto vier tot vijf keer de huurprijs verdient, die voor een woning van 45 vierkante meter al snel neerkomt op 900 euro. Tel uit haar verlies.

De afgelopen tijd deed het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks onderzoek naar de oorzaken van de situatie waarin Anne en vele anderen in Nederland zich bevinden. De problemen op het gebied van huisvesting zijn direct terug te voeren op beleidskeuzes van vorige kabinetten. Beleid waarin marktwerking op de particuliere huur- en koopmarkt alle ruimte kreeg, terwijl de sociale huursector steeds verder werd ingeperkt. Speculanten maakten dankbaar gebruik van al die ruimte op de vrije huurmarkt, met woekerprijzen tot gevolg – zoals 900 euro voor 45 vierkante meter in alleen al Nijmegen en Den Bosch, om over de Randstad maar helemaal niet te spreken.

De huidige problemen vragen dan ook om politieke oplossingen waarin niet marktwerking het leidende principe is, maar waarin sociale waarden domineren. Anne Breukelaar schrijft: “Dat jonge mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de maatschappij, lang en hard hebben gestudeerd, daarbij de hoge werkdruk voor lief nemen, zich niet een volwaardige volwassene voelen omdat ze geen eigen woning kunnen betalen – met een modaal inkomen. Wanneer grijpt de politiek nou eens in?”
Het dossier Wonen in deze Helling bevat een aantal voorstellen voor een volkshuisvesting ‘nieuwe stijl’ die nodig zijn om de situatie van Anne en haar leeftijdgenoten te doorbreken. Zodat 25-jarige docenten weer het leven kunnen leiden dat past bij hun leeftijd en inkomen: in een eigen woning, in plaats van noodgedwongen bij moeders pappot.

Suzanne van den Eynden
Hoofdredacteur
Reageren? svdeynden@groenlinks.nl

Dit artikel staat in het zomernummer van tijdschrift de Helling. Altijd de nieuwste artikelen lezen? Sluit een abonnement af.

Gerelateerde artikelen