3 minuten

‘Ons verhaal is fundamentele systeemkritiek’

Interview Samir Bashara

Dit is de groene en linkse toekomst volgens Samir Bashara (1981), wethouder voor GroenLinks in Hoorn.

‘De belangrijkste les die ik als wethouder heb geleerd, is dat de samenleving behoefte heeft aan écht leiderschap. Leiderschap betekent dat je het echte, grote verhaal en daarmee soms ook de minder leuke boodschap durft te vertellen. Dat leiderschap is nodig op weg naar een eerlijke en groene samenleving, die in balans is met zijn natuurlijke leefomgeving en daarmee ook op de langere termijn houdbaar. Het vraagt een totaal ander soort politiek.

Het is ergens paradoxaal dat GroenLinks juist dat uitgangspunt expliciet omarmt, maar zich in de praktijk vaak volledig binnen de bestaande kaders blijft bewegen. Het lukt (te) vaak niet buiten de waan van de dag te treden. Ik denk dat dit komt doordat we ons niet altijd meer realiseren dat ons verhaal een fundamentele systeemkritiek is.’

Circulair en organisch

‘Mijn overtuiging is dat GroenLinks dat grote verhaal veel meer moet vertellen. Niet alléén, maar samen met wetenschappers, denkers en kunstenaars. De wereld is toe aan een maatschappelijke paradigmashift van lineair en mechanisch naar circulair en organisch. In álle opzichten, dus niet alleen aangaande de fysieke leefwereld, maar ook de sociale.

Zo dwingen technologische ontwikkelingen na te denken over een nieuwe inrichting van onze samenleving. Technologie gaat steeds meer menselijke arbeid overnemen. In onze maatschappij zijn onze identiteit en eigenwaarde sterk verbonden met het betaalde werk dat we doen. Maar we gaan naar een samenleving waarin een significant percentage geen structureel betaald werk heeft.

Dat  vraagt om anders denken over menselijke en maatschappelijke waarde. In economische zin: hoe zorgen wij dat iedereen in zijn levensonderhoud kan voorzien. Maar ook in psychosociale en sociaal-culturele zin: waarop baseren wij onze maatschappelijke en persoonlijke waarde? Op het oog relatief overzichtelijke technologische vooruitgang heeft grote gevolgen voor onze samenleving.’

Basisinkomen

‘Binnen GroenLinks onderkennen we deze fundamentele veranderingen wel, maar échte uitspraken over de consequenties doen we te weinig. We discussiëren nog maar beperkt over bijvoorbeeld het basisinkomen, terwijl we er in mijn visie niet aan ontkomen een variant daarvan op termijn in te voeren.

Rondom klimaatverandering heeft GroenLinks wél een duidelijk verhaal. Het verhaal bedenken is echter één ding, maar iets anders is het zo te vertellen dat er ook naar ons geluisterd wordt. Bij zulke grote onderwerpen moet je het politieke domein zien te ontstijgen.’

Luisteren

‘Om te beginnen moeten we mensen die het aangaat echt willen begrijpen. Mensen zijn vaak bang voor de gevolgen van de noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, bang om belazerd te worden, onder meer door hun eigen overheid. Ik heb geleerd dat mensen het vaak wonderwel accepteren dat ze hun zin niet krijgen, als je ze in het besluitvormingsproces maar serieus hebt genomen en écht naar ze hebt geluisterd. Zeker als je daar een doordacht verhaal bij hebt.

Verandering vraagt om leiderschap: een duidelijke richting met een langetermijnverhaal. Ik hoop dat het GroenLinks de komende dertig jaar lukt deze rol op zich te nemen. We zijn aardig op weg, maar hebben nog wel wat te doen.’
 

Dit artikel staat in het lentenummer van tijdschrift de Helling. Altijd de nieuwste artikelen lezen? Sluit een abonnement af.

Gerelateerde artikelen