2 minuten

Redactioneel

Er was een tijd in de roemruchte geschiedenis van de linkse beweging, dat woedende arbeiders met hamers en bijlen de machines te lijf gingen die hun het werk (en dus het inkomen) uit handen zouden nemen. Anderen voorzagen juist een paradijs op aarde, waar iedereen dankzij de machines een heerlijk lui leven kon leiden.

Nu het tijdperk van de industrialisatie althans in Europa op zijn retour is, moet gezegd worden dat noch de dromers, noch de rebellen gelijk hebben gekregen. De (ongeschoolde) arbeiders verliezen nu juist hun werk door het verdwijnen van de machines naar lage-lonen-landen, en wie wil luieren moet nog altijd eerst hard werken, of ziet zich uitgeleverd aan de eisen van de bureaucratie. Bovendien: wie lui is, kan dat beter maar niet hardop zeggen….

 

Er is wellicht meer reden om de banken te lijf te gaan, al heeft fysiek geweld tegen hun virtuele machtsimperium weinig zin. Feit is wel dat de goudzoekers van vandaag allang niet meer hun eigen vege lijf in de waagschaal stellen om rijkdom te vergaren, maar liever publieke middelen inzetten.

 

De Helling is terug van vakantie en ziet zich geconfronteerd met dringende vragen rondom werk en sociale zekerheid. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de druk op het sociale vangnet. De koopkracht daalt, de banen nemen af, de kosten en de zorgen stijgen.

 

Een beetje onzekerheid wekt creativiteit, maar te veel onzekerheid verkeert in vertwijfeling en die brengt alles uit evenwicht: de mens die in zijn eentje of met zijn familie het hoofd boven water probeert te houden, de samenleving die kampt met steeds meer probleemgevallen, huisuitzettingen, opstandige jongeren, en de economie die men zo krampachtig op de juiste groeikoers probeert te houden.

 

Deze zomer discussieerde GroenLinks over het thema sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Tegelijk met deze Helling mogen we het resultaat verwachten. Bram van Ojik, voorzitter van de Tweede Kamerfractie, geeft op 28 september zijn reactie op de vraag die in deze Helling centraal staat: heeft progressief links een geloofwaardig antwoord op de groeiende sociale onzekerheid? Of, politieker: wat is het alternatief voor het beleid van privatisering, liberalisering en bezuiniging van de laatste jaren? De auteurs van deze Helling hebben wel wat ideeën…

Gerelateerde artikelen