2 minuten

Redactioneel: Voorwoord

Op 21 maart vieren Koerden Nevroz, dan begint voor hen een nieuw jaar. Dit Koerdische volksfeest was lange tijd verboden in Turkije maar het werd niettemin gevierd. De Turkse overheid kon er een paar jaar geleden niet langer omheen. Nevroz werd omgedoopt tot het Lentefeest.

Op 19 maart 2005 riep Femke Halsema de Linkse Lente uit. Ze was de harde conservatieve winter beu. De Linkse Lente heeft niet geleid tot een Links Kabinet. Jan Marijnissen en Wouter Bos stonden als macho's vooral tegenover elkaar. Zelfs het verzoenende kopje koffie van Femke bracht daar geen verandering in. Er is wel een einde gekomen aan de conservatieve kabinetten van Balkenende. Dat is winst. Zeker omdat 'ijzeren' Rita niet meer over integratie gaat.

Op de politieke kalender is het seizoen van verkiezingen voorlopig voorbij. In één jaar tijd hebben we drie keer onze stem mogen uitbrengen: voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, en via die laatste ook voor de Eerste Kamer. Het waren heftige politieke jaren met links én rechts populisme. Met een licht verlies is GroenLinks als vrijzinnige partij stabiel gebleven – in percentage was de uitslag van de Provinciale Staten-verkiezingen alweer beter dan die van de Tweede Kamer-verkiezing in november. In talloze gemeenten neemt GroenLinks deel aan het stadsbestuur.
Nu begint een nieuw politiek seizoen. De klimaatcrisis staat de komende decennia hoog op de maatschappelijke agenda. En intern gaat GroenLinks anderhalf jaar debatteren over haar beginselen. Hoe koppelt GroenLinks het groene perspectief aan sociale en internationale uitgangspunten? In deze Helling leest u, als aftrap voor dat debat, een paar beschouwingen over de partij.

Jelle van der Meer nam de vorige Helling afscheid als hoofdredacteur. Het volgende nummer zal door zijn opvolgster Erica Meijers worden gemaakt. Een nieuwe hoofdredacteur en een nieuw geluid.

Gerelateerde artikelen