3 minuten

Redactioneel: Oorlog

Het is dinsdagavond 18 maart als ik deze woorden schrijf. Bush heeft de VN-Veiligheidsraad gepasseerd en daarmee de internationale rechtsorde geschoffeerd. Als u dit leest is het twee weken later en in die tussentijd is er veel gebeurd, u leest dit met heel andere ogen dan waarmee ik dit nu schrijf. Dan is de wereld veranderd – of toch niet?

Nu is Saddam Hussein het doelwit, anderhalf jaar geleden vielen de Amerikanen de Taliban aan als reactie op de terreuraanslagen van 11 september. Afghanistan werd bevrijd van een onderdrukkend regime. Zoals nu de Irakezen bevrijd moeten worden. In dit nummer een reportage uit de grensstreek met Pakistan waar de Pashtun gelukkig zijn met de terugkeer van muziek en kanariepiet maar veel minder met het feit dat de Amerikanen daar nu de dienst uitmaken. "Ze zijn bezetters, ze moeten het land uit," zegt een taxichauffeur. De Amerikanen dwingen bij de bevolking bewondering af voor hun militaire macht en hun rijkdom, maar er is ook angst. Angst voor een culturele overheersing, angst bij de Afghanen dat ze hun eigenheid kwijt zullen raken.

De Amerikaanse plannen voor democratisering van Afghanistan, Irak en vervolgens de hele regio zijn bewonderswaardig in hun ambitie, maar ook naïef en daardoor gevaarlijk. Pieter Pekelharing schrijft in dit nummer dat het opleggen van democratie geen panacee is. Beginnende democratisering geeft stem aan frustratie en woede van een in armoede levende meerderheid, die zich vaak richt tegen een minderheid. Hoe blij moet je er mee zijn dat bij verkiezingen in Pakistan de islamisten de grote winnaars waren? De wereld is een dorp geworden, maar geen dorp van pais en vree, schrijft Pekelharing. De haat is nog nooit zo nabij geweest.

Bron van veel van die haat is het Israëlisch-Palestijns conflict. Avishai Margalit analyseert in zijn essay in dit nummer de achtergronden en motieven van de zelfmoordaanslagen door Palestijnen. Hij vreest dat deze aanslagen en de oorlog tegen Irak vrij baan zullen geven aan Sharon om de Palestijnen massaal de grens over naar Jordanië te jagen. 

Het is dinsdagavond 18 maart en Nederland was de afgelopen weken in de ban van Margarita, Abou Jahjah en de vogelgriep. Er waren verkiezingen die voorbij gingen als een lentebries. Er was een boekenweek (over de dood!) en Ajax was nog in de race voor de Champions League. Het is verbazingwekkend en geruststellend dat ook in tijden van economische crisis, oorlog en terreurdreiging het gewone leven doorgaat. Dus schrijven wij ook over het voorbije turbulente politieke jaar, over loonmatiging en over multicultureel strafrecht. Dat alles in de Helling die een geheel nieuw aanzien heeft gekregen. Meer variatie en meer aandacht voor het beeld, dat was onze opzet. Hopelijk bent u over het resultaat net zo enthousiast als wij. Het moet een bijdrage leveren aan het doel van dit blad: een kritische reflectie op politiek en cultuur, nationaal en internationaal.

Gerelateerde artikelen