3 minuten

Signaleringen

Een beter klimaat begint bij de EU & Verloren land – de zeven stappen van democratie naar dictatuur

Een beter klimaat begint bij de EU

De Europese Unie kan veel doen om de uitstoot van CO2 en andere gassen die klimaatverandering veroorzaken, aanzienlijk te verminderen. Dat blijkt uit een quickscan die het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks in de week van de Europese verkiezingen publiceerde.
In de eerste plaats heeft de EU grote invloed op de emissiebronnen van broeikasgassen binnen haar grondgebied. Het gaat om 4,6 gigaton CO2-equivalenten per jaar, 9 procent van de mondiale uitstoot. Ook een groot aantal emissiebronnen buiten haar grenzen vallen onder invloedssfeer van de EU. Via handelsbeleid, bijvoorbeeld door een CO2-grensheffing te leggen op importproducten uit landen waar CO2-uitstoot niet of nauwelijks belast wordt, is de EU bij machte om de uitstoot van deze bronnen te verminderen.
De politieke samenstelling van het parlement werkt door in de Europese wetgeving, ook die op klimaatgebied. De ambities van de fracties in het parlement bij het tegengaan van klimaatverandering lopen sterk uiteen, en daarmee ook hun stemgedrag. Een doortastend EU-klimaatbeleid gericht op een klimaatneutrale economie in 2050 kan dubbel zoveel effect hebben als op grond van de Europese uitstootcijfers te verwachten zou zijn. Een stem op het klimaat bij de afgelopen Europese verkiezingen telde daarmee dubbel. De volledige quickscan is te lezen op de website. 

Ook GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout onderstreepte in aanloop naar de verkiezingen de grote rol van Europa bij het tegengaan van klimaatverandering. In zijn Klimaatmanifest presenteerde hij tien maatregelen, voorafgegaan door een grondige analyse, waarmee de EU het Verdrag van Parijs kan halen, variërend van het ‘Parijs-proof’ maken van het handelsbeleid, investeringen in duurzame energie tot eerlijke beprijzing van CO2-uitstoot.

Klimaatmanifest. Hoog tijd voor een doorbraak in Europa.
Bas Eickhout
Boom Uitgevers, 2019

Donkere dageraad

De titel ‘Verloren land – De zeven stappen van democratie naar dictatuur’ heeft een persoonlijke lading. Ece Temelkuran werkte jarenlang als journalist bij diverse media in Turkije en voerde een vlijmscherpe pen, tot ze in 2012 werd ontslagen bij het dagblad Habertürk. Sinds 2016 leeft ze in ballingschap in de Kroatische hoofdstad Zagreb.
‘Het persoonlijke is politiek, maar het politieke is ook persoonlijk’ is het treffende adagium van het boek. Temelkuran beschrijft de zeven stappen waarmee de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan zijn land van een democratie omturnt in een dictatuur. Ze ontleedt de gebeurtenissen glashelder en trekt de les vervolgens breder. De ‘politieke waanzin van het opkomend populisme’ ervaren we volgens haar allemaal en de ‘donkere dageraad’ van Turkije wacht mogelijk ook Frankrijk en Nederland.
Hierbij blijft niets of niemand gespaard. In Temelkuran's ogen zijn Trump- en Erdoğan-stemmers geen slachtoffers, maar zijn zij het morele kompas kwijt dat hen vertelt wat goed of fout is. Het slechte is zo gewoon geworden, dat de populisten een nieuwe tijdsgeest hebben weten op te roepen. Eentje waarin ‘de banaliteit van het kwaad verandert in het kwaad van de banaliteit.’ In ‘Verloren land’ is geen ruimte voor mensen die graag de schuld aan een ander geven. Wel voor bewuste burgers die ten behoeve van een betere toekomst hun geweten durven laten spreken.

Verloren land – de zeven stappen van democratie naar dictatuur
Ece Temelkuran
Uitgeverij Ambo Anthos, 2019

Dit artikel staat in het zomernummer van tijdschrift de Helling. Altijd de nieuwste artikelen lezen? Sluit een abonnement af.

Gerelateerde artikelen