1 minuut

Video: debat zorg

Zorg is een relationeel begrip: je zorgt voor iemand. Hoe verhoudt zich dit tot het begrip eigen regie? Met Alies Struijs van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en Linda Voortman, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Autonomie en zorg is bepaald geen vanzelfsprekende combinatie. Wat betekent eigen verantwoordelijkheid en regie op dit terrein en hoe geef je dat politiek vorm?

Gerelateerde artikelen