3 minuten

‘We moeten ons blijven inspannen om burgers te betrekken’

Interview Eva de Bruijn

Dit is de groene en linkse toekomst volgens Eva de Bruijn (1996), gemeenteraadslid voor GroenLinks in Eindhoven.

‘Natuurlijk kan technologische innovatie de samenleving veranderen en een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Maar we moeten daar niet te makkelijk over denken. Technologie is niet neutraal.

Nieuwe technologieën hebben een enorme impact op onze samenleving. Denk aan Facebook, drones of gezichtsherkenning in China. Vanuit welke waarden willen we de ontwikkeling en inzet van technologische innovatie vormgeven? Wat betekent het gebruik van big data en algoritmen voor onze vrijheid, democratie en privacy? Dat zijn publieke waarden die we duidelijk met elkaar moeten afwegen. Dat is nog onontgonnen terrein in de politiek. Daar moeten we echt meer werk van maken.’

Vernieuwende vorm van democratie

‘Ook vind ik dat GroenLinks zich mag blijven inspannen om burgers bij het beleid te betrekken. De oplossing van grote maatschappelijke kwesties als klimaatverandering en de energietransitie vraagt namelijk een andere manier van leven. Dat lukt alleen als we het gesprek daarover niet alleen met de usual suspects voeren, maar met iedereen.

Juist de mensen die niet direct betrokken zijn bij de politiek, die niet naar de inspraakavonden in de buurt- en gemeentehuizen komen, moeten we actief benaderen en betrekken. Dit vraagt om vernieuwende vormen van democratie. Ik ben afgestudeerd als social designer aan de TU Eindhoven. Social designing is een manier om samen met alle belanghebbenden te werken aan tastbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.’

Samenwerken naar oplossingen

‘Neem de studentenhuisvesting. Afgelopen jaar kwamen er 1200 extra studenten naar Eindhoven die allemaal ergens moesten wonen. Om na te denken over hoe we dat probleem kunnen aanpakken hebben we de brainstorm ‘De toekomst van studentenhuisvesting’ georganiseerd. Zo’n tachtig studenten, raadsleden, ambtenaren, onderwijsinstellingen, verhuurders en andere geïnteresseerden kwamen op de sessie af.

Samen hebben die op creatieve manier nagedacht over oplossingen. De deelnemers bespraken niet alleen mogelijke woonvormen en locaties, maar ook hoe we deze huisvesting kunnen integreren in de buurt. De rijke opbrengst van deze brainstorm hebben we vervolgens met het college van B&W gedeeld.’

Wederzijds begrip

‘Door verschillende groepen aan dezelfde tafel te zetten middels co-creatiesessies, zorg je voor wederzijds begrip en een constructieve houding om aan oplossingen te werken. Ook overbrug je de kloof tussen beleidsmakers/politici en de mensen om wie het gaat, in dit geval studenten.

We moeten de afwegingen en keuzes die we als politici maken aan de samenleving kunnen uitleggen. Dat lukt alleen als we de mensen daar actief bij betrekken, op creatieve en innovatieve wijze. Ik experimenteer daarmee hier in Eindhoven op lokaal niveau. Sommige dingen lukken, andere niet, dat is niet erg. We moeten als GroenLinks daarmee doorgaan, op lokaal, landelijk en internationaal niveau.’
 

Dit artikel staat in het lentenummer van tijdschrift de Helling. Altijd de nieuwste artikelen lezen? Sluit een abonnement af.

Gerelateerde artikelen