2 minuten

Aan de slag met de nieuwe millenniumdoelen: De resultaten

GroenLinks en de Sustainable Development Goals

Op 4 oktober 2014 organiseerden de Hellingproef, het Milieunetwerk, de werkgroep Internationale Samenwerking en de werkgroep Landbouw een symposium over de nieuwe millenniumdoelen.

Het doel van dit symposium was om agendastellende dilemma’s en richtinggevende conclusies te formuleren met betrekking tot de Sustainable Development Goals (de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties na 2015), waar GroenLinks-politici (Europees, landelijk en lokaal) mee aan de slag kunnen.

We kunnen terugkijken op een inspirerende bijeenkomst met een goede opkomst en sterke inhoudelijke discussies over belangrijke onderwerpen. Voorafgaand aan het programma werden de deelnemers gevraagd de Sustainable Development Goals te prioriteren en te reageren op vijf stellingen. Klik hier voor het resultaat.

 

De start van het programma begon met drie plenaire presentaties van Wieger Bakker (hoofddocent bestuurskunde Universiteit Utrecht), Piet Sprengers (hoofd duurzaamheid ASN Bank) en Koos de Bruijn (manager advocacy Partos). Vervolgens werd Bram van Ojik om een reactie gevraagd door onze dagvoorzitter Rogier Elshout, waarna de deelnemers enthousiast naar hun deelsessies over voedsel, water en vrede en veiligheid vertrokken. Na de plenaire terugkoppeling van de deelsessies sloot Jurjen de Waal (campagneleider Millennium Gemeente Campagne VNG) als ‘lokale ambassadeur’ de dag af.

 

Bij de deelsessie Voedsel werd er onder leiding van Kees van Zelderen (voorzitter werkgroep Landbouw) gediscussieerd over duurzame voedselproductie. Pablo Tittonell (hoogleraar Farming Systems Ecology, WUR) verzorgde de hoofdpresentatie en Daphne Dertien (fractievoorzitter GroenLinks Provinciale Staten Overijssel) gaf hierop een korte reactie. Hier vind je het verslag van deze bijeenkomst.

De deelsessie Water vond plaats onder leiding van Lesha Witmer (zelfstandig expert ‘water governance’). Stef Smits (senior program officer IRC) verzorgde hiervoor de inleiding en Bas Eickhout voorzag de groep van verdere expertise met zijn reactie.

De deelsessie Vrede en veiligheid stond onder leiding van Inge van Vianen (fractievoorzitter GroenLinks Den Haag). Farah Karimi (directeur Oxfam Novib) verzorgde de inleiding, waarna Judith Sargentini haar reactie gaf. Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Wij willen graag alle sprekers, de dagvoorzitter, politici en deelnemers hierbij nogmaals danken voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze geslaagde middag.

Gerelateerde artikelen