2 minuten

Aandeel vrouwen het hoogst op lijst GroenLinks

Onderzoek naar lijsten gemeenteraadsverkiezingen

Van alle partijen die door het hele land meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is het aandeel vrouwen op de kandidatenlijst het hoogst bij GroenLinks (41%). Daarna volgen SP (37%) en PvdA (33%). Dat blijkt uit een inventarisatie van Bureau de Helling die op Internationale Vrouwendag openbaar wordt.

Bureau de Helling heeft een analyse gemaakt van de vrouw-manverhouding op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 173 gemeenten. In totaal is 70% van de kandidaat-gemeenteraadsleden man en is maar 30% vrouw. Onderaan bevinden zich SGP (0%) en PVV (9%).

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt wereldwijd stilgestaan bij de rechten van vrouwen. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen valt de vrouw-manverhouding in de Nederlandse gemeenteraden extra op: momenteel is van alle raadsleden in Nederland 28% vrouw en 72% man. Dat is minder dan één op de drie raadsleden, en dit is ook nooit hoger geweest. Het aandeel vrouwelijke raadsleden stijgt bovendien erg langzaam: in 1994 was 22% van de raadsleden vrouw.

In een reactie zegt GroenLinks-vice fractievoorzitter Kathalijne Buitenweg: “Ik ben trots dat GroenLinks goed scoort, fors boven het landelijk gemiddelde. Voor ons is emancipatie belangrijk."

"De gepresenteerde cijfers laten zien dat er nog steeds veel moet gebeuren in de Nederlandse politiek om de verhouding vrouw-man gelijk te trekken. Dat geldt voor gemeenteraden, en nog veel meer voor bestuursfuncties als wethouder. Die ongelijkheid heeft alles te maken met het beeld dat mensen hebben van een echte leider. Hoe meer vrouwen op leidende posities komen, hoe sneller dat beeld gaat kantelen. Die verandering bereiken is een verantwoordelijkheid voor alle partijen”, aldus Buitenweg.

Verantwoording

De analyse van Bureau de Helling is gemaakt op basis van 25.000 kandidaten op de kandidatenlijsten van alle 173 gemeenten die de kandidatenlijst, zoals die is vastgesteld door het Centraal Stembureau, in pdf-vorm online hebben gezet. De partijen die in minimaal 25 gemeenten meedoen, zijn gerangschikt op het aantal vrouwen op de lijst.

Voor meer info en de volledige verantwoording, bekijk hier het rapport.

Gerelateerde artikelen