3 minuten

De Helling Spiekt: '50 Plus Punten'

Het verkiezingsprogramma van 50Plus

50Plus is vooral de spreekbuis van verwende babyboomers. Handen af van ons zuurverdiende pensioen! Zo weten we eindelijk wat 'verzilvering' precies betekent.

Je zou ook zó kunnen beginnen: onze ouderen vormen de rijkste, gezondste en gelukkigste grijze generatie sinds mensenheugenis. We (they) never had it so good. Maar dat is natuurlijk geen wervende binnenkomer voor een verkiezingsprogramma. Daarom begint het programma van 50Plus zo: 'De ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd. De komende jaren gaat dat opnieuw gebeuren als we ons niet zeer krachtig verzetten... De politieke partijen hebben de ouderen volledig in de steek gelaten... Ouderen vormen een machteloze groep'. Het eerste programmapunt luidt dan ook: 2% vakantiegeld erbij voor AOW'ers, en wordt gebracht als een absoluut en ononderhandelbaar breekpunt. Dat is nog eens andere koek dan de ononderhandelbare Westerse kernwaarden van Bolkestein en Fortuyn!

50Plus is een soort SP-Oud of PVV-Grijs: de partij komt vooral op voor de verworven rechten van oudere en voormalige werknemers. De pensioenleeftijd moet flexibel worden, maar uitdrukkelijk op basis van vrijwilligheid. Verhoging van AOW- en pensioenleeftijd is pas mogelijk als er veel meer banen zijn. Versoepeling van het ontslagrecht wordt bestreden. Onbekommerd stelt de partij dat er geen problemen zijn met de financiering van de AOW: de overheid heeft gewoon meer geld nodig. Het pensioenakkoord dat door de Lentecoalitie werd ingehaald, en waar zelfs de PvdA niet meer achter staat, wordt door 50Plus met hand en kunstgebit verdedigd.

De geest van de onvermoeibare Jan Nagel waart door een aantal links-populistische voorstellen uit het Leefbaar-tijdperk. De belastingontduiking wordt aangepakt, net als de gigantische bonussen en buitensporige vertrekvergoedingen. De privatiseringen in het openbaar vervoer, de communicatie, de energievoorziening, water en gezondsheidszorg worden teruggedraaid. Het aantal ambtenaren wordt met 6% per jaar verminderd, met extra bezuinigingen op het aantal kolonels en generaals. We kunnen met minder departementen toe en de provincies worden afgeschaft. Openbare functies moeten niet op basis van partijlidmaatschap maar op basis van bekwaamheid worden vervuld. Overigens is 50Plus de enige partij in Nederland die nog met zoveel woorden pleit voor de direct gekozen burgemeester.

Maar de seniorenpunten trekken toch de meeste aandacht. De verplichte keuring voor automobilisten van 70 jaar wordt afgeschaft. In alle treinen moeten toiletten komen. Er is een duidelijker scheiding nodig tussen snel en langzaam verkeer. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Groene punten, zoals de waarschuwing tegen kernenergie, het bevorderen van wind-, water- en zonnekracht en de bescherming van natuurgebieden steken daar grijs bij af. Ook over Europa en de euro is 50Plus lauw: men is er niet tegen maar lijkt er ook niet echt voor.

Het Lenteakkoord heet het 'barre winterakkoord', en is een vorm van bedrog en volksverlakkerij omdat vooral de ouderen in hun portemonnee worden gepakt. 'Blijf van mijn poen af! 'k waarschuw niet meer. Nee, van mijn pensioen af', giert het bijbehorende tv-spotje. Zo weten we eindelijk wat er met 'verzilvering' (het mooie woord voor de vergrijzing) eigenlijk wordt bedoeld. 50Plus is vooral de spreekbuis van het collectieve egoïsme en materialisme van verwende babyboomers. 

Gerelateerde artikelen