1 minuut

De nieuwe Helling over grondstoffen

Het nieuwste nummer van de Helling werpt een blik op het tekort aan bepaalde grondstoffen. Welke grondstoffen dreigen niet langer beschikbaar te zijn en wanneer? Waar worden zij voor gebruikt? Hoe zullen we ons moeten aanpassen?

Deze Helling gaat vooral over die grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn zoals metalen en fosfaat. Ze zijn onmisbaar, maar steeds moeilijker te bemachtigen en sommige wetenschappers waarschuwen voor het opraken van de winbare voorraden. Terwijl we die metalen nu juist nodig hebben voor de transitie naar duurzame energie en fosfaat essentieel is voor onze voedselvoorziening. Hebben we het recht op te maken wat toekomstige generaties ook nog dringend nodig hebben?

U kunt alvast online enkele van de artikelen uit dit nummer lezen. Bas Eickhout en Reinhard den Toom schrijven over het belang van Europese richtlijnen rondom ecodesign. Het belang van een circulaire economie wordt beargumenteerd door Wouter de Buck aan de hand van fosfaat en Socrates Schouten pleit voor het belang van 'bricoleurs' en 'cyclifiers'. Of lees het interview met Femke Groothuis over belasting op ontrokken waarde.

Wilt u het gehele tijdschrift lezen met artikelen over, onder andere, kritieke grondstoffen, fosfaat en de energietransitie? Bestel dan hier het laatste nummer van de Helling of word abonnee.

Gerelateerde artikelen