3 minuten

De noodzaak en winst van grote groene projecten

Schoon, innovatief en duizenden extra banen

GroenLinks wil met ambitieuze groene projecten aan de slag, en dat is hard nodig. Andere partijen willen normaal doen. Wat zeggen de feiten?

De feiten zeggen dat zulke projecten goed zijn voor het milieu en goed voor de werkgelegenheid, en dat zonder deze projecten er al jaren niks verbetert. Daarom vindt GroenLinks het meer dan tijd om er flink geld in te steken.

Andere partijen vinden dat minder belangrijk. Wat hen betreft doen we al genoeg en kunnen we wel wachten met groene projecten tot andere landen er veel verder mee zijn.

Maar wat is normaal doen als het gaat om de energiehuishouding van Nederland? Daar houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over bij. Wanneer je die cijfers even analyseert, kom je tot een onthutsend beeld: Normaal doen, dat is fossiele brandstoffen affakkelen.

De situatie is als volgt. In Nederland gebruiken we energie die gegenereerd wordt door de verbranding van aardgas (38,6% in 2015), aardolie (38,2% in 2015) en kolen (15% in 2015). Daarnaast maken we een beetje gebruik van groene energie (vooral door biomassa mee te verbranden met kolen 3,6%) en wat kernenergie (1,3% in 2015) (Figuur 1).

Figuur 1: Energieverbuik in Nederland naar bron – analyse op basis van CBS Statline, 2017, Tabellen ‘Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik’

Het beeld is al sinds eeuwwisseling stabiel. Ruim 90% van onze energiebehoefte vervullen we op basis van fossiele brandstoffen. Zelf energie opwekken doen we door aardgas te verbranden, en sinds een paar jaar proberen we dat minder belangrijk te maken. Het verschil maken we goed door meer steenkool te verbranden.

Met normaal doen, doen we dus niet genoeg. Dan blijft duurzame energie een bijzaak van mooie woorden. Vooruitgang heeft grote groene projecten nodig, waarmee we het stoken van kolen vervangen door het aanleggen van windmolenparken, en waarbij we het boren naar aardgas vervangen door het plaatsen van, bijvoorbeeld, getijdecentrales.

Met een windmolenpark van € 300 miljoen schep je bijna 4.000 banen

 

Zulke projecten zijn haalbaar, hard nodig en scheppen bovendien banen. Met iedere miljoen euro die in grote groene projecten wordt gestoken, ontstaan er dertien banen: vijf banen binnen het project en acht banen eromheen.1 Met een windmolenpark van € 300 miljoen schep je dus bijna 4.000 banen. Dit zijn conservatieve schattingen; sommige analyses gaan uit van zelfs 10.000 banen bij zo’n project.2

Kun je nagaan als je meer en grotere projecten start; een groter aanbod van duurzame energie, minder afhankelijkheid van olie, gas kan in de grond blijven, schonere lucht, meer geld voor onderzoek en ontwikkeling, en meer werkgelegenheid. Beleid waar progressief Nederland z’n vingers bij aflikt.

En nu we toch de bovenkamer gebruiken – zo’n staatsgefinancierde uitgave aan groene infrastructuur stuwt de reële economie voort op basis van zéér goedkoop geld. We vergroten daarmee de innovatieve bedrijvigheid. Met de toename in werkgelegenheid verkleinen we de druk op collectieve voorzieningen, en verruimen we de koopkracht.

Doen dus, en snel ook! Voordat de zeespiegel ons aan de lippen staat, en zonder ons af te laten leiden door partijen die klimaatverandering niet eens durven te benoemen.3

Gerelateerde artikelen