2 minuten

Debat over de Toekomst van links

Onder andere Rens van Tilburg, Hans Spekman en Rik Grashoff debateerden naar aanleiding van de nieuwe Helling over de toekomst van links. Bekijk de video en lees het verslag hier.

Crisis, bezuinigingen en groeiende ongelijkheid ten spijt, heeft links de wind niet mee. Volgens de laatste peilingen zouden de SP, PvdA en GroenLinks samen slechts 39 zetels halen. Lager nog dan in 2002. De jaren in de woestijn hebben de partijen echter niet nader tot elkaar gebracht. Met de nieuwste Helling en het aansluitende debat in de Balie dat door de Wiardi Beckman Stichting en Bureau de Helling werd georganiseerd, lijkt daar een einde aan te zijn gekomen. Rens van Tilburg trapte af met een oproep om “de linkse vrijheidsstrijd te hervatten”. De partijen moeten de successen van de verdeling van kennis, macht en inkomen claimen die aan de basis liggen van onze huidige welvaart. Door zich als verschillende loten van dezelfde stam te zien, kan voorkomen worden dat de drie aparte groepen elk op hun eigen, alsmaar slinkende ijsschots richting de zomer drijven.

Aansluitend hield Harriet Duurvoort een bewogen betoog voor kosmopolitisme. Diversiteit en confetticultuur dankzij universele waarden: de zegeningen van de multiculturele samenleving zijn talloos maar onderbelicht. Vervolgens zette politicoloog Matthijs Rooduijn het linkse electoraat uiteen. Conclusie van zijn betoog: de linkse kiezer bestaat, maar deze is in een nationaal en een internationaal georiënteerd groep op te delen is. Wat ze verenigt is de zorg om groeiende ongelijkheid.

Partijvoorzitters Hans Spekman en Rik Grashoff reageerden. Spekman wees op de krachten van links die gebundeld moeten worden als we de “centrifugale krachten van het kapitalisme” willen beperken en solidair willen zijn op nationaal en internationaal niveau. Grashoff stelde dat dit alleen kan door te beseffen dat “de toekomst van links groen is”, waarbij hij benadrukte dat men zich niet “in het rechtse pak moet laten naaien”.

Dit bleek ook de conclusie te zijn die de aanwezigen deelden. Links moet zich niet in een negatief frame laten vatten. Samen optrekken met een progressieve, solidaire agenda, dat is de taak waar de PvdA, GroenLinks en de SP voor staan. De peilingen zijn dan van later zorg.

 

Reacties

Henk Daalder Pa...

Linkse samenwerking?
Linkse kiezers kunnen invloed hebben door vanaf nu gezamenlijke "Linkse Wensen", op een rijtje te zetten, en partijen en politici te dwingen die over te nemen, samen.
Niet wachten tot de verkiezingen, maar nu al, dan wennen Linkse Bobo's al vast wat aan samenwerken
Dat linkse politieke bobo's verder geen publiek debat voeren, geeft al aan dat ze liever onderling strijdend klein blijven dan samen invloed voor en met hun kiezers organiseren.

De bijeenkomst in de Balie maakt in ieder geval duidelijk dat de kopstukken zelf geen linkse synergie gaan creëren en organiseren.
Toch zijn er vormen van linkse samenwerking nodig, maar dat moet je dus niet aan de actieve politici vragen. Zijn zijn als soldaten op het slagveld, ze hebben geen strategisch inzicht of overzicht.
Partij besturen hebben dat kennelijk ook niet.

Vraag het de leden eens, doe sociaal, laat zien dat je een linkse partij bent. De SP heeft alleen maar generaals, maar PvdA en GroenLinks hebben ook nog mondige leden, durf die Zet het intellect van die tienduizenden genegeerde leden met linkse voorkeuren, aan het werk.

Op de GroenLinks website is er niets over te vinden, bij Bureau de Helling wel. Welk signaal geeft dat?

John van Paassen

Harriet Duurvoort schrijft "de zegeningen van de multiculturele samenleving zijn talloos maar onderbelicht".

Dit moet een grapje zijn. Zeker als je beseft dat de gevolgen van al die zegeningen terecht komen in de volkswijken waar het wel hebben gehad met die zogenaamde "universele" waarden van links.

Zo is kernenergie slecht. Punt uit. Terwijl voor mij vaststaat dan kernenergie veilig, schoon en betrouwbaar is. Alleen dat is mijn mening en ik ben tenminste niet zo arrogant om dat meteen een "universele" waarde te noemen.

Het zelfde geldt voor de blunder met de Brent Spar, biologisch eten, windmolens, cultuursubsidies, iederwijs scholen en allerlei andere linkse hobby's. Allemaal zaken waarvan linkse mensen zich niet kunnen voorstellen dat je er ook anders over kunt denken.

En als je er anders over denkt en men heeft geen argumenten meer dan wordt je uitgemaakt voor racist of je krijgt een taart met stront in je gezicht. En dan valt het nog mee. Je kan ook hakenkruizen op de huis geverfd krijgen of een bom door je brievenbus krijgen.

Overdreven zegt u??? Dacht het niet. Het is allemaal al gebeurd. Op naar de nul zetels.

Met vriendelijke groet,
John van Paassen

Cees Bolle

Een debat waar ik wel blij van wordt: al jarenlang leef ik als PvdA-lid met het gevoel dat we door het afschudden van "onze ideologische veren" (Wim Kok) niet alleen maar onze basisideeën geleidelijk aan zijn vergeten, maar als het ware automatisch verzeild zijn geraakt in een individualistisch-liberaal denkpatroon. Zoals Harriet Duurvoort terecht opmerkte aan het slot: de solidariteit, de compassie is vervangen door ieder redt zichzelf maar.
Solidariteit is niet iets dat je kunt oproepen door er alleen met woorden voor te pleiten, het is geen elementaire basiskwaliteit die als het ware ingebakken zit in de mens. Dat is ook het kwalijke van de leugen van de "participatiemaatschappij". Solidariteit kan groeien op basis van gezamenlijke belangen, het bewustzijn van zaken die je echt gemeenschappelijk hebt. Het blijft dus erg onlogisch om eerst onze gezamenlijke belangen, datgene wat we samen met z'n allen bezaten, af te stoten naar de private sector (zoals dus bijna volledig de publieke taken zijn weggedaan) en vervolgens wel een beroep op solidariteit te doen! We moeten weer durven zeggen dat publieke taken ook gezamenlijk door ons, dus door de overheid, volledig beheerd moeten worden. Dus, zoals Rik Grashoff ook zei: er moet weer een overheid zijn die daarvoor verantwoordelijkheid neemt en er richting aan geeft.
Maar in elk geval: aan de slag met elkaar om programmatisch tot gezamenlijkheden te komen (s.v.p. met de SP erbij; daarvoor moeten we ons inzetten). Daartoe wil ik graag een steentje bijdragen, indien mogelijk. Een compliment voor dit initiatief.

Reactie toevoegen

Gerelateerde artikelen