6 minuten

"Er mogen geen hegemonische staten meer bestaan binnen Europa"

Na twintig jaar in het Europees Parlement neemt Daniel Cohn-Bendit afscheid als Europees volksvertegenwoordiger. Dat deed Cohn-Bendit met een toespraak in het Europees Parlement. Jarenlang was hij aanvoerder van de Euopese Groene Partij. De Helling brengt de Nederlandse versie van zijn afscheidsspeech: "nationalisme is egoïsme". Hier kun je ook de speech terugkijken.

Lieve vrienden. Het is altijd zo, dat als het een historische dag is, zoals nu met 100 jaar Eerste Wereldoorlog, dan hebben we allemaal de plicht om elkaar warmte te geven. Ja, wij willen warmte, wij willen warmte, want de wereld van vandaag is vaak koud en keihard.

Ik zal u een ander verhaal vertellen. Waarom heeft de Europese Unie het licht niet gezien vóór de Eerste Wereldoorlog, of voor de Tweede Wereldoorlog? Het antwoord is heel eenvoudig. Voor de Eerste Wereldoorlog waren er de natiestaten die Europa op een hegemonische manier wilden verenigen onder leiding van wat we zouden kunnen betitelen als de macht van Duitsland, Frankrijk of Rusland. Voor de Tweede Wereldoorlog was dit net zo. Nazi-Duitsland en grote koloniale machten als Frankrijk en Engeland moesten eerst verslagen worden voordat de Europese Unie zinvol gecreëerd kon worden. Er mogen geen hegemonische staten meer bestaan binnen Europa. Dat is de voorwaarde. Dat was de basisvoorwaarde voor het creëren van het Europa dat wij vandaag kennen.

De staat, het nationalisme, is niet alleen oorlog, nationalisme is egoïsme. Hegemonie is egoïsme. De politieke crisis in Europa wordt misschien wel veroorzaakt door de hegemonische tendensen in Europa. Er zijn tendensen die beweren dat we de waarheid alleen in een land kunnen vinden. Ik zeg u dat als we zo doorgaan, we alles vernielen wat we hebben opgebouwd. Er is geen unieke waarheid. Er is geen unieke ideologie. Als we dat niet begrijpen, kunnen we geen Europa bouwen! Zoals u weet, beste collega’s, hebben we het over nationalisme en er zijn eurosceptici enz. Wat mij vooral stoort is dat Europeanen bang zijn om te vechten, dat ze denken dat ze geen verdediging hebben tegen de eurosceptische ideologieën van zowel links als rechts.

En dan wil ik u dit nog zeggen: “Lees Camus nog eens, laten we Sisyphos zijn, laten we gelukkig zijn, door steeds de Europese bal in de lucht te houden om vooruitgang te boeken voor Europa". Ja, dat is niet gemakkelijk! Ja, dat is moeilijk! Maar het is ook een betere toekomst voor onze kinderen! Wees niet bang! Wees niet bang om tegen de nonsens van extreemrechts en extreemlinks in te gaan als zij het over Europa hebben. Ga ervoor! Ga er volop tegenaan!

Iedereen zegt: "Maar at is de geschiedenis van Europa, van de oorlog, dat is verleden tijd" Ik heb deelgenomen aan honderden debatten op scholen en daar vertel ik altijd een heel simpel verhaal. Ik ben geboren op 4 april 1945. Mijn ouders grepen de eerste biologischekansna de landing van de geallieerden in Normandië aan. En daarvan ben ik het resultaat. Stelt u zich dus eens voor, op 4 april kom ik ter wereld, en ik ga praten en ik zeg tegen mijn ouders: “Over vijftig jaar zijn er geen grenzen meer tussen Frankrijk en Duitsland. De Rijn is dan geen grens meer maar een gemeenschappelijke rivier”. Mijn ouders zouden gezegd hebben: “We hebben een probleem. Hij praat te vroeg en hij kraamt onzin uit.” Dat is de geschiedenis van Europa. Dat is mijn geschiedenis!

Wat hebben we bereikt? U hebt het al gezegd, we hebben het ongelooflijke bereikt! Het ongelooflijke, dat wil zeggen dat de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog niet meer mogelijk is in Europa. Inch'Allah! Inch'Allah! Sta elke morgen op en bedank alle Groenen, de oude Groenen zoals Helmut Kohl, Helmut Schmidt, al die leden van de Europese Groene Partij die erin zijn geslaagd Europa te bouwen!

Daarom vind ik ook dat als het over de toekomst van Europa gaat, we niet langer moeten zeggen: "Ja, we moeten compromissen sluiten”. Natuurlijk moeten we hier in het Parlement compromissen sluiten, maar laten we dat met visie doen. Ik ben voor de Verenigde Staten van Europa! Ja, ik geloof in een federaal Europa, dat is de toekomst van sociaal welzijn. Dat is de toekomst van een Europa waar alle burgers sociaal hun plaats hebben, in vrede kunnen leven en goed kunnen leven! Dat kunnen we alleen bereiken door een visie van een Europa dat toewerkt naar een federaal Europa. U zult zeggen: "Droom jij maar lekker verder". Ik zal u iets opbiechten. Ik ben een soevereinist. De nationale soevereiniteit is weggevaagd door de mondialisering. De nationale soevereiniteit bestaat niet meer.

Wat is soevereiniteit? Er is sprake van soevereiniteit als volkeren vrij en democratisch kunnen beslissen over hun levenswijze, over civilisatieprojecten. Wij kunnen het civilisatieproject en onze levenswijze in de gemondialiseerde wereld niet meer verdedigen op nationaal niveau. Als we ons terugtrekken binnen de natie, worden we verslagen, worden we weggevaagd net als de nationale soevereiniteit is weggevaagd door de mondialisering.

Dat moeten we zeggen tegen mensen die de illusie van terugkeer naar de natie verkopen. Tegen hen moeten we zeggen: “Over dertig jaar maakt geen enkele lidstaat van de Europese Unie nog deel uit van de G8”. Zelfs Duitsland niet! Nicht mal Deutschland! En dat moeten de Duitsers ook goed beseffen! De G8 is dan Rusland, India, China. En Mexico, Azië, een heleboel landen, Brazilië, maar wij niet! Tenzij er een federaal Europa is. Een federaal Europa is het tegengestelde van een gecentraliseerd Europa. Fransen moeten begrijpen dat het gecentraliseerde model van de Franse republiek een model is dat niet meer functioneert in de moderne wereld! Daarom is het federalisme de toekomst van de moderniteit!

Zo moeilijk is het eigenlijk niet te begrijpen. Daarom, beste collega’s, wil ik graag dat diegenen die in het volgende Parlement zitting nemen, meer gevoel hebben voor het gezamenlijke Europese belang. Verdedig geen nationale belangen zoals het geval was toen we debatteerden over de richtlijn over auto’s. Er is geen gezamenlijk belang datkanworden teruggebracht tot een nationaal belang. Het belang van de Duitse auto-industrie is niet het belang van heel Europa. Dat moet iedereen beseffen! En het belang van de Franse auto-industrie is ook niet het belang van heel Europa. Dat moeten we beseffen. Wanneer zullen we dat allemaal samen beseffen?

Het is simpel, Hannes Swoboda heeft het erover gehad: Sarajevo, Bosnië. Toen de slachting van Bosniërs begon, waren Frankrijk en Engeland traditiegetrouw pro-Servisch. Duitsland was na de Tweede Wereldoorlog pro-Kroatisch. En de Bosnische moslims? Die hadden pech: die waren moslim en hadden geen aardolie. Dus in het begin hebben we die laten zitten. We hebben toegelaten dat ze werden uitgemoord. We hebben het bestaan van concentratiekampen getolereerd op één uur vliegen van Parijs, Frankfurt, Berlijn en van waar dan ook... Toen we inzagen dat het gezamenlijke Europese belang geen optelling was van het politieke belang van Frankrijk, plus Duitsland, plus Engeland, waren we in staat om op te treden. Daarom zeg ik u dat het gezamenlijke belang van Europa in Oekraïne niet het belang is van de Duitse industrie en grote Duitse bedrijven.

Ik vind het verbazend dat de directeur van Siemens Poetin heeft ontmoet en tegen hem heeft gezegd: "Tussen Siemens en het Rusland van Poetin bestaan al 160 jaar gemeenschappelijke waarden". Hitler dus, en Stalin, gemeenschappelijke waarden!

Ik denk dat het op dit moment in de Oekraïne niet werkelijk om de oorlog draait. Maar als we de Oekraïners laten vallen, laten we morgen andere volkeren vallen. Europa moet dus zeggen: "Oekraïne vecht voor vrijheid en voor Europa. Wij zijn bereid de Oekraïners met alle behalve militaire middelen te verdedigen". Anders is het de moeite niet om aan Europa te bouwen!

Gerelateerde artikelen