2 minuten

Hellingdebat: 'Europa voorbij de natiestaat'

Debat naar aanleiding van speciale editie de Helling, 11 mei

In de nieuwe Helling wordt de grote breuk van 1914 verbonden met politieke en culturele vraagstukken van vandaag. Op zondag 11 mei om 16.00 verdiepen we in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond ons verder over een centraal thema van dit nummer: hoe kan Europa de schaduwzijden van het nationalisme en de nationale staten overwinnen? Met lezingen, columns en debat. Na aanmelding gratis toegang.

Honderd jaar geleden brak er oorlog uit in Europa.  Wat betekent het de Eerste Wereldoorlog te gedenken in een tijd dat nationalistisch verzet tegen Europese samenwerking opgeld doet en rechtspopulisme en intolerantie ten opzichte van minderheden het politieke tij mee hebben? Ondanks de vele verschillen tussen het Europa van 1914 en 2014 zijn er twee opmerkelijke parallellen. Ten eerste is het continent, net als honderd jaar geleden, verscheurd. De huidige verscheurdheid van Europa is een kwestie van sociaaleconomische ongelijkheid en van een ongelijke verdeling van politieke zeggenschap, bijvoorbeeld in de relatie tussen Duitsland en Griekenland. De tweede parallel betreft het gebrek aan politieke toekomstvisie onder de leiders van Europa. Veel meer dan een spaar- en besparingsbeleid, in combinatie met nationale belangenpolitiek, hebben zij niet te bieden. Dit gebrek aan ideeën speelt politieke partijen in de kaart die met hun nationalisme het project Europa in gevaar brengen.

Het debat over de toekomst van Europa kan niet alleen op nationaal niveau worden gevoerd. Daarom organiseren het Nederlandse tijdschrift de Helling, het Vlaamse tijdschrift Oikos en de Green European Journal in samenwerking met Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond een debat over de mogelijkheden om het opkomend nationalisme in Europa te overwinnen en de Europese Unie én de nationale staten te democratiseren. Toegang is gratis.
Bij binnenkomst in de Brakke Grond vind u twee exposities van kunstenaars die ook in de Helling publiceerden: Philippe McIntyre, 'de onbekende soldaat' en Willem Speekenbrink, 'Grafteksten'. 

Aanmelden gewenst via tvree [at] groenlinks [punt] nl

Bestel hier uw exemplaar van deze special van de Helling, Oikos en GEF.

Programma
16.00  Welkom, presentatie Helling en presentatie exposities
16.15   Inleiding  Politiek filosofe Yolande Janssen:  Het nationalistische spook. Over Europese illusies.  
16.45   Reactie van Benoit Lechat, hoofdredacteur Green European Journal
17.00   Column Ivana Ivkovic 
17.10   Debat met Yolande Jansen, Benoit Lechat, historicus Jan Dirk Snel en zaal
18.00   Einde

Gerelateerde artikelen