3 minuten

Jaarplan 2017 Bureau de Helling

2017 staat in het teken van maatschappelijke vraagstukken rondom het thema (on)gelijkheid. Vraagstukken van (on)gelijkheid zijn zowel van juridische, morele als politieke aard en doorkruisen sociale en groene thema's. Sterker nog, zij verbinden mondiale sociale vraagstukken met ecologische kwesties en lokale diversiteit. Lokale, nationale en globale vraagstukken vragen om democratische besluitvorming waarin mensenrechten en diversiteit worden erkend. Bureau de Helling zal dit jaar in een aantal projecten proberen bij te dragen aan verdere GroenLinkse visievorming en debat rondom dit thema.

Projecten 2017

Groene Grondstoffenpolitiek: we onderzoeken de schaarste van grondstoffen, met name de verdelingsproblematiek tussen arme en rijke landen en tussen huidige en toekomstige generaties die hiermee gepaard gaat. 
Verhalen van het Antropoceen: aan de hand van een serie interviews bekijken we wat dit nieuwe tijdperk -waarin de relatie tussen mens en natuur verandert o.a. door technologie en klimaatverandering-  betekent voor politici.
Zorg(en) in tijden van Transitie: in dit project onderzoeken we de praktijken van ongelijkheid op gemeenteniveau die als gevolg van de decentralisaties en bezuinigingen nieuwe morele en politieke vraagstukken met zich meebrengen.
Populisme en Pluraliteit: we kijken samen met lokale politici wat de gevolgen zijn van rechtspopulisme voor de dagelijkse praktijk van samenleven, hoe GroenLinks zich hier in positioneert en welke strategieën zinvol zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hierbij leren we van Europese Groene partners en stimuleren we kennisuitwisseling tussen afdelingen van GroenLinks. 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Bureau de Helling levert dit jaar ook een bijdrage aan de voorbereidingen van GroenLinks op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 door een aantal evenementen te organiseren die lokale GroenLinksers inspireren en van concrete handvatten voorzien voor lokale politiek. Bijvoorbeeld door in het voorjaar een symposium te organiseren over circulaire economie waarbij we best practices presenteren voor het verduurzamen van de afvalketen en energie. 

Tijdschrift de Helling 30 jaar

In 2017 bestaat het tijdschrift van Bureau de Helling -tijdschrift de Helling - 30 jaar. Dit zal gevierd wordt met een aantal activiteiten. Het tijdschrift zal ook in een nieuwe opzet verschijnen dat beter aansluit bij de beoogde doelen van het tijdschrift; een podium bieden voor visievorming en debat over groene en progressieve politiek voor GroenLinksers en GroenLinks geïnteresseerden. Wil je een proefabonnement of een keer een los nummer van de Helling bestellen, dit kan hier via onze website.

Hellingproef

Bureau de Helling heeft ook een jong wetenschappelijk bureau, genaamd Hellingproef. Dit jongerennetwerk organiseert inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak van wetenschap, politiek en debat. Het richt zich op getalenteerde studerende/afgestudeerde jongeren die affiniteit hebben met GroenLinks. Hellingproef organiseert activiteiten op basis van actuele thema's en de inhoudelijke koers van Bureau de Helling en GroenLinks. Houd hun website in de gaten en abonneer je op de nieuwsbrief van Hellingproef als je op de hoogte wilt blijven van hun activiteiten.

In de nieuwsbrief van Bureau de Helling [meld je aan via onze homepage] informeren we je maandelijks over onze activiteiten. Houd ook de website en social media in de gaten voor onze publicaties en evenementen dit jaar.

Download hier de Begroting 2017
       

Gerelateerde artikelen