2 minuten

Nieuwe uitgave van het Green European Journal

Taming the giant

In februari verscheen een nieuwe editie van de Green European Journal, onder de titel: Taming the Giant. Aan de hand van verschillende stukken schijnt deze editie van de GEJ een ander licht op de eurocrisis, diens oorzaken en gevolgen. Welke rol spelen de financiële markten nu precies? Hoe zou de politiek moeten reageren?

Veel Europese landen kampen nog altijd met grote schulden, de werkloosheid is er onaanvaardbaar hoog en overal wordt drastisch bezuinigd op publieke diensten. Begon deze crisis in 2008 niet met de ineenstorting van een bank? En volgden daarna niet al snel verhalen over een veel te grote financiële sector, geheel losgezongen van de reële economie? Verhalen over graaiende bankiers en banken die te groot waren om failliet te laten gaan en dus door de overheid gered moesten worden? En zou die financiële sector niet terug in het gareel gebracht worden? Deze lessen schijnen al weer te zijn vergeten. De financiële wereld blijft groeien en op een paar kleine aanpassingen na, is het al weer business as usual.

Dit terwijl er drie zeer belangrijke redenen zijn om de financiële sector in het gareel te houden. Als eerste kan de opkomst van populisme door heel Europa deels worden verklaard door het wijdverspreide idee dat ‘de belastingbetaler’ opdraait voor de risico’s die de ‘roekeloze’ financiële marken nemen. Politici lijken weinig tegen deze macht van de financiële markten te willen of te kunnen doen.

Ten tweede, de economische crisis heeft desastreuze gevolgen voor het milieu. Dankzij de crisis hebben regeringen besloten om de vergroening van onze economieën uit te stellen en tot die tijd terug te vallen op fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas, schaliegas en kolen.

Ten derde: hoe langer we de crisis laten voortduren, des te moeilijker het wordt om de oplossingen te implementeren. De noodzakelijke politieke meerderheden voor maatregelen worden steeds kleiner, waardoor ook de ruimte om samen te werken steeds minder wordt. Snel handelen is dus geboden.

Welke ideeën en voorstellen zijn er vanuit de groene beweging? Een duurzaam financieel systeem is immers onmisbaar voor een duurzame samenleving. Ten dienste van wie moet de financiële sector staan, hoe groot mag ze zijn en hoe om te gaan met de macht van financiële lobby’s bij de politieke besluitvorming? In dit nummer bijdragen uit heel Europa van o.a. David Kemp, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikhofer, Jasper Blom, Michaëla Schmidt en Theodata Nantsou. 

Het Engelstalige nummer is gratis te downloaden op www.greeneuropeanjournal.eu

Gerelateerde artikelen