1 minuut

Podcast Groene gasten #1: Hoe vergroenen we de zware industrie?

Heleen de Coninck en Marjan Minnesma

De eerste aflevering van onze zeswekelijkse podcast Groene gasten. Hierin voeren Suzanne van den Eynden en Evert Nieuwenhuis gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. Deze aflevering: Heleen de Coninck en Marjan Minnesma: Hoe vergroenen we de zware industrie?


Praat mee door een reactie achter te laten of laat ons weten wat je van de podcast vindt.

Luister ook: Podcast Groene gasten #2: BBP weg ermee!

Reacties

Pol Knops

Inspirerende podcast.
En goede timing. Ik maak producten met CO2, waarbij de CO2 definitief gebonden wordt.
O.a. bij papierproductie.
Dus tijd om dit groter te gaan toepassen.

Pol Knops

Rien Vermeer

Beste Susanne en Evert,
Super om naar twee bevlogen mensen te luisteren die aan de hand van jullie vragen en opmerkingen luisteraars kunnen inspireren. Ik zou zeggen, fundraise alvast iedere maandagavond wat tv-tijd om iedere Nederlander hun boodschap te laten weten. Succes met jullie volgende podcast met Rutger Hoekstra. Tip: bevraag hem of hij ook op gemeentelijk nivo een instrument heeft om voor- en achteruitgang te meten, te beoordelen. groet Rien Vermeer

Ella van Dongen

Prettige manier om van een onderwerp meer te horen.

Fuusje de Graaff

Inspirerend verhaal!

Arno Schoondorp

Elkaar verhalen vertellen, zonder te weten hoe de gestelde doelen gehaald worden. Of zelfs aan te geven of deze doelen wel gehaald kunnen worden of een haalbaarheidsonderzoek ter starten, arbeid voor technici, niet van wetenschappers aangezien zij zich bezig houden met modellen en er niet in slagen in deze modellen met enige exactheid de toekomst kunnen voorspellen..
En bij een haalbaarheidsoderzoek, gevraagd en uitgevoerd door technici, zal blijken dat reeds bij specificatie van het project onoverkomelijke problemen aan de orde zijn. Vergeten wordt dat natuurwetten hen duidelijk maken dat een perpetuum mobile net mogelijk is. Zeker als gedacht wordt en voortgegaan wordt met vervanging van energieopwekking door verbranding in opwekking van electriciteit (energietransitie), omdat wij onze welvaart willen behouden. Een welvaart die in wezen geheel is gebaseerd op energieconsumptie. Want de mens, zijn machines en alle processen die gebruikt worden om die welvaart in stand te houden, zijn gebaseerd verandering en beweging van materie. Maar deze verandering en beweging (van mens en machines) is gebasserd op beschikbaarheid van energie en deze aanwenden in processen (van beweging - fysica en verandering - chemie).
Als er sprake is van een crisis, in mijn ogen een ongewenste toestand, wil dan het probleem en de oplossing specificeren. Op dit moment is er alleen sprake om de hete brei heendraaien, cenken dat er economische circulariteit mogelijk is.

Han Snijders

Hoe wil je de zware industrie vergroenen, als die tegen de grenzen van materiaaluitputting aanloopt, en van die metaalbestanddelen volledig afhankelijk is. Dit heeft tevens repercussies op de 'groene' energievoorziening, die niet meer gebaseerd is op fossiele grondstoffen maar juist op die uitputtelijke metaalbestanddelen in zonnecellen, windturbines etc..Buiten alle andere energievraag is het tevens de energie waarop de zware industrie moet draaien!
De tijd om eens fundamenteel te gaan anticiperen lijkt aangebroken.

Frits Raaphorst

Interessant gesprek. Vooral het verschil in benadering van deze materie tussen Heleen de Coninck en Marjan Minnesma. Heleen houdt eigenlijk alle werkelijk serieuze grootschalige ingrepen af. Marjan blijft heel beleefd en redelijk, maar heeft een veel duidelijkere visie, gebaseerd op de ervaringenin de praktijk de afgelopen 10-20 jaar. Zo ziet Helleen nog steeds een effectieve rol weggelegd voor de ETS (CO2-emissie handel), voor CCS ( CO2 opslag), voor Biomassa en twijfelt aan de noodzaak om bijv. Hoogovens Nederland te nationaliseren. Zelfs noemt ze het stellen van de CO2 reductiedoelen voor 2030 niet nodig, 2040 is ook goed in haar beleving. Minnesma blijft overeind, ze is zeer goed ingevoerd in de reële praktijk in het veld van de industrie. Ze blijft overeind houden dat al de boven genoemde maatregelen onvoldoende werken en dat een rigoureuzere aanpak nodig is, te beginnen met een hardere klimaatwetgeving en een acterende regievoerende overheid op basis van wetgeving gericht op 2030. Ik ben zeer onder de indruk van de zakelijke deskundigheid van Minnesma op dit complexe terrein. En ik ben ook bijzonder blij met haar pleidooi voor het continu (CO2) monitoren van de maatregelen op effectiviteit. Wel miste ik enig referentie naar de onmisbare rol voor Europa hierbij. En Groen Links kan hierin de aanjager worden.

Richard

@Han: Over anticiperen gesproken: op 9 december doet Wetenschappelijk Bureau GroenLinks mee aan een webinar over de groeiende vraag naar metalen voor de energietransitie en voor digitalisering. Volg deze link voor meer info en aanmelding.

Reactie toevoegen

Gerelateerde artikelen