3 minuten

Reacties op debat 'Militaire interventies' - 1

'Make love not war', aldus Bob Kruit. Ary van de Water waarschuwt voor het leveren van wapens aan rebellen, maar sluit interventies niet uit. Bert Ritter vindt dat we voormalig Oostbloklanden beter kunnen ondersteunen bij het opbouwen van een defensiemacht dan zelf te interveniëren in bijvoorbeeld de Oekraine. Ze reageren op het partijdebat over militaire interventies en de bijbehorende startnotitie

Make love not war

Bob Kruit zegt nee tegen militaire interventies.

Gedoogt GroenLinks militaire interventies? Met verbazing het startdocument gelezen. Wat een gedraai om wapengekletter aan de kiezers/leden te verkopen. Deskundigen op het gebied van militairisme zullen aan het woord komen. De EU gaat ook een duit in het zakje doen. Nergens in dit stuk is er de nuloptie.

Wij hebben geen vertrouwen in militaire interventies. GroenLinks spreekt zich uit tegen de internationale wapenhandel. EU-landen die wapens aan groeperingen, waar dan ook ter wereld, leveren gaan wij boycotten. Niets van dat alles.

Geen statement van "make love not war". Gerommel in de marge om mee te mogen doen met dit soort idiote politieke beslissingen. Wijs deze schijnverantwoordelijkheid af. Geen bloed aan onze handen.

Voorkom dat wapens in de verkeerde handen terechtkomen

Ary van de Water pleit tegen het bewapenen van vermeende 'good guys' en voor snelle interventies met eigen militairen. 

Denk aan Libië, wapens geven voor een oorspronkelijk zogenaamd goed doel, geeft later problemen. Als Koerden extra efficiënte wapens krijgen, is het vervolg:
- of ze komen in handen van de IS;
- of ze worden later gebruikt namens de koerden in Turkije en Iran voor het bereiken van Koerdistan.

Als we werkelijk begaan zijn met de situatie, dan alleen wapens met begeleiders, dus F16´s en een of meer bataljons infanterie. Na afloop inpakken en wegwezen, inclusief de wapens. 

De fratsen van De Russische Beer

Bert Ritter pleit voor een Oost-Europese Defensie Unie.

Wat is in 300 woorden een acceptabele militaire interventie? Bismarck was heel stellig: Hij zag diplomatie en gewapend conflict als een in elkaar overglijdende schaal. Diplomatie, wapenleveranties, soldaten sturen? Mijn leidraad is, zoals ook in de Nederlandse wet gesanctioneerd: "Als ik iemand in elkaar geslagen zie worden moet ik daar wat tegen doen".

De Koerden krijgen nu wapens om de strijd met IS in balans te brengen. Ik heb daar met de huidige middelen geen moeite mee. Voor het conflict in de Oekraine ligt de zaak ingewikkelder. Diplomatie werkt niet, Rusland zegt A maar doet B. Iedereen is huiverig dat Rusland en de NAVO tegenover elkaar komen te staan. Rusland heeft de Oekraine nooit de ruimte gegeven om een zelfstandige militaire macht op te bouwen. Daardoor kunnen de Russen nu doen wat ze willen. Onze soldaten sturen kan alleen maar pijn doen, en is 'open end'. In mijn visie is het 'wegnemen van de onbalans', die is ontstaan doordat Oekraine vanuit de historie geen onafhankelijke defensie op kon bouwen, toelaatbaar. Als de Oekrainers dan maar wel zelf hun strijd voeren. Heel praktisch gesproken, de A-10 is een straaljager uit de jaren 70 die specifiek is ontworpen voor het Europese slagveld, tegen Russische tanks, en was nog heel effectief in de golfoorlog tegen Saddams tanks. Ik heb er geen enkel probleem mee als de nog resterende exemplaren en soortgelijk materieel aan de Oekraine worden doorgeschoven.

Daarnaast zou ik veel meer luisteren naar de voormalige Oostbloklanden. Zij kennen de fratsen van De Russische Beer veel beter dan wij 'Wessies'. Ik zou met de grootste spoed een Oost-Europese Defensie Unie oprichten, met een grote mate van vrijheid in eigen acties, die bovendien niet meteen gebonden zijn aan de NAVO. Zodat Rusland niet direct tegenover de NAVO komt te staan. 

Gerelateerde artikelen