3 minuten

Reacties op debat 'Militaire interventies' - 4

Nog steeds stromen de reacties op het partijdebat en de bijbehorende startnotitie binnen bij GroenLinks. Deze week richten ze zich begrijpelijkerwijs meer dan anders op de actualiteit, specifiek op het besluit van de Nederlandse regering tot militair ingrijpen tegen de IS. Kees Blase pleit echter voor een herleving van het pacifisme zoals onder andere Gandhi daar invulling aan gaf. Nico van Straalen sluit hierbij aan en verdedigt de 'radicale geweldloosheid'. Ook Sibbele Witteveen vraagt zich af waar de vredesbeweging blijft, maar begrijpt het besluit van Bram van Oijk om steun te verlenen aan de militaire missie tegen de IS.

Geweldloze strijd

Kees Blase geeft pacifistische alternatieven voor militaire interventies.

'In het filmpje over GroenLinks' standpunten bij militaire interventies wordt het woord geweldloosheid nauwelijks genoemd, laat staan geweldloze strijd. Er wordt gesproken alsof pacifisme nietsdoen is, of: je afzijdig houden. Even terug in de geschiedenis: Gandhi was de grondlegger van de bestrijding van het imperialisme. Zijn geweldloze zoutmars, dwars tegen het militaire Britse geweld, heeft na lange tijd gewonnen: de aanhouder wint door het helder maken van de principes waar eigenlijk iedereen het mee eens is. Martin Luther King: in Amerika is de strijd tegen racisme niet door de gewelddadige Black Panters gewonnen, maar door aanhoudende demonstraties, zit-demonstraties, weigeren mee te doen aan wetten, die niet passen bij onze moraal, burgerlijke ongehoorzaamheid. In GroenLinks zouden we weer trainingen Geweldloze Communicatie kunnen gaan geven, of geweldloze weerbaarheid. Diplomatie is belangrijk, maar geweldloze weerbaarheid is veel meer omvattend!'

Geen goed idee, Bram

De steunverlening van GroenLinks aan de missie tegen de IS stelt Nico van Straalen teleur.

'Een pacifist loopt met zijn ziel onder zijn arm tegenwoordig. De christelijke partijen hebben al lang geleden het pacifisme laten varen en zelfs GroenLinks besloot gisteren [25 – 09 – 2014], nota bene nog tijdens de vredesweek, om steun te verlenen aan de Nederlandse bijdrage aan militaire acties tegen IS in Irak. Dat het even duurde voordat de fractie tot een standpunt kwam, voedde bij mij de hoop dat men aan de goede kant van de lijn zou uitkomen. GroenLinks is de enige partij die zich op ideologische gronden sterk kan maken voor radicale geweldloosheid. Niet achter de oorlogszuchtige taal van Rutte en Timmermans aanlopen, geen middeleeuwse barbarij bestrijden met moderne barbarij, geen wapens leveren aan heethoofden in een oorlogssituatie, maar blijven hameren op je standpunt dat de geweldloze weg de beste is. Zijn alle geweldloze middelen uitgeput? Economische sancties tegen Saudi-Arabië, waar de oliesjeiks zitten die het jihadisme financieren; saboteren van het digitale netwerk van IS; grootschalige noodhulp aan de vluchtelingen in Turkije, en van mijn part: intrekken van paspoorten van fanaten die zich aansluiten bij strijdgroepen die de oorlog verklaren aan Nederland. Er liggen talloze opties voor GroenLinks. De enige verkeerde optie werd gekozen. Gevreesd moet worden dat GroenLinks bezig is met een nieuwe poging zichzelf te marginaliseren. Geen goed idee, Bram.'

 Slapeloze nachten

Sibbele van Witteveen maakt zich zorgen om de situatie in het Midden-Oosten en de militaire middelen.

'We staan met zijn allen voor een geweldig dilemma: mogen we langer al die ellende in Irak, Syrië, enz. toezien zonder ingrijpen? Om slapeloze nachten van te hebben! Ingrijpen moet, maar hoe? Ik heb begrip voor Bram van Oijk zijn standpunt dat we nu als GroenLinks achter de acties moeten staan waar een meerderheid van onze regering inmiddels voor gekozen heeft. Maar ik ben bang dat al dat militair geweld de oplossing niet is. "Waar blijft de vredesbeweging?", zoals ik onlangs ook al in de Volkskrant heb geschreven. Ik vind ook dat ingrijpen alleen in VN-verband mag. Ik wens onze volksvertegenwoordigers de komende tijd veel sterkte toe.'

Gerelateerde artikelen