2 minuten

Ruimte zat voor wonen in de stad

Podcast Groene Gasten #3: Reimar von Meding

De derde aflevering van onze zeswekelijkse podcast Groene Gasten. Hierin voeren Suzanne van den Eynden en Evert Nieuwenhuis gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. Deze aflevering: architect Reimar von Meding.

Tienpuntenplan

Aan het einde van het gesprek krijgt Reimar von Meding de vraag: stel, je wordt minister in het eerste kabinet-Klaver. Wat ga je in je eerste honderd dagen doen? Hij presenteerde toen het volgende Tienpuntenplan:

1. Maak van de woningmarkt een woon-markt. Of noem het gewoon weer volkshuisvesting. Oftewel: niet de woning, het vastgoedobject, centraal, maar het wonen, de mens.

2. Werk schaarste tegen door keihard anticyclisch beleid te voeren. Doe principieel altijd het tegendeel van wat je op dat moment geadviseerd wordt.

3. Haal alle prijsopdrijvende prikkels weg zoals startersleningen en hypotheekrenteaftrek.

4. Bouw harde eisen in voor opknappen, renoveren, verbeteren (en richt daar dan je prikkels op).

5. Verruim de doelgroep voor sociale huurwoningen, en doe dat liefst op regionale basis (zoals in Parijs).

6. Voer beleid dat het afvloeien van sociale woningen onmogelijk maakt (geen uitponden en soortgelijke constructies meer).

7. Voer een bovengrens huur in, gerelateerd aan de oppervlakte van de woning.

8. Richt je beleid op a.) betaalbaarheid en b.) doorstroming.

9. Stimuleer de transformatie van wijken, vergelijkbaar met ISV-middelen.

10. Kijk naar Nederland als geheel en voorkom daarmee uitwassen zoals 'mainportbeleid'.

Terugluisteren eerdere edities

Podcast Groene Gasten #1: Hoe vergroenen we de zware industrie?
Podcast Groene Gasten #2: BBP weg ermee!

Meepraten?

Praat mee door een reactie achter te laten of laat ons weten wat je van de podcast vindt.

Reacties

Gerard van Vliet

Bij punt 6 van 10 punten plan staat een schrijffout, moet zijn: 6. Voer beleid dat het afvloeien van sociale woningen ONmogelijk maakt (geen uitponden en soortgelijke constructies meer mogelijk).

Richard

@Gerard Dank voor de oplettendheid. Is gecorrigeerd.

Reactie toevoegen

Gerelateerde artikelen