2 minuten

Ruimte zat voor wonen in de stad

Podcast Groene Gasten #3: Reimar von Meding

De derde aflevering van onze zeswekelijkse podcast Groene Gasten. Hierin voeren Suzanne van den Eynden en Evert Nieuwenhuis gesprekken met denkers en doeners die de wereld eerlijker en duurzamer maken. Deze aflevering: architect Reimar von Meding.

Tienpuntenplan

Aan het einde van het gesprek krijgt Reimar von Meding de vraag: stel, je wordt minister in het eerste kabinet-Klaver. Wat ga je in je eerste honderd dagen doen? Hij presenteerde toen het volgende Tienpuntenplan:

1. Maak van de woningmarkt een woon-markt. Of noem het gewoon weer volkshuisvesting. Oftewel: niet de woning, het vastgoedobject, centraal, maar het wonen, de mens.

2. Werk schaarste tegen door keihard anticyclisch beleid te voeren. Doe principieel altijd het tegendeel van wat je op dat moment geadviseerd wordt.

3. Haal alle prijsopdrijvende prikkels weg zoals startersleningen en hypotheekrenteaftrek.

4. Bouw harde eisen in voor opknappen, renoveren, verbeteren (en richt daar dan je prikkels op).

5. Verruim de doelgroep voor sociale huurwoningen, en doe dat liefst op regionale basis (zoals in Parijs).

6. Voer beleid dat het afvloeien van sociale woningen onmogelijk maakt (geen uitponden en soortgelijke constructies meer).

7. Voer een bovengrens huur in, gerelateerd aan de oppervlakte van de woning.

8. Richt je beleid op a.) betaalbaarheid en b.) doorstroming.

9. Stimuleer de transformatie van wijken, vergelijkbaar met ISV-middelen.

10. Kijk naar Nederland als geheel en voorkom daarmee uitwassen zoals 'mainportbeleid'.

Terugluisteren eerdere edities

Podcast Groene Gasten #1: Hoe vergroenen we de zware industrie?
Podcast Groene Gasten #2: BBP weg ermee!

Meepraten?

Praat mee door een reactie achter te laten of laat ons weten wat je van de podcast vindt.

Reacties

Gerard van Vliet

Bij punt 6 van 10 punten plan staat een schrijffout, moet zijn: 6. Voer beleid dat het afvloeien van sociale woningen ONmogelijk maakt (geen uitponden en soortgelijke constructies meer mogelijk).

Richard

@Gerard Dank voor de oplettendheid. Is gecorrigeerd.

Else Spijkers

Het verhaal van mijn moeder is een prachtige illustratie van het onderwerp van deze podcast. Het verhaal van een inmiddels 93 jarige met een groen hart:
Het is 1986
Mijn vader is overleden. Het verdriet hiervan overheerst niet meer alles, en mijn moeder besluit tot een niet al te ingrijpende verbouwing, zodat zij beneden kan wonen en ze de bovenverdieping kan verhuren. Het idee erachter " het is belachelijk als ik alleen in zo'n groot huis woon". Één kamer boven blijft van haar, voor als wij kinderen met ons gezin willen blijven logeren.
Het is 2004
Mijn broer en schoonzus gaan scheiden. Mijn broer betrekt die ene kamer op de bovenverdieping in het huis van mijn moeder. Later, als de jonge vrouw die bij mijn moeder huurt gaat trouwen en de bovenverdieping verlaat, is de hele bovenverdieping van mijn broer.
Het is 2018
Mijn broer en zijn nieuwe vriendin hebben de bovenverdieping verbouwd tot een prachtig appartement. Mijn moeder begint ondertussen behoefte te hebben aan meer zorg en nabijheid. De tijd van gaan en staan waar ze wilt heeft plaats gemaakt voor leven met pijn en gehandicapt zijn. Toch is er nog meer dan voldoende levenskwaliteit, want door deze bijzondere woonsituatie is er altijd de nabijheid van mijn broer en zoonzus. En met een klein beetje ingekochte zorg en verder bij toerbeurt de mantelzorg van de anderen broers en zussen is er 24 uur en alle dagen van de week, liefdevol contact om mijn moeder heen.

Hoe haar groene hart, en haar visionaire verbouwing van 1986, er nu voor zorgen dat zij de meest optimale omstandigheden om zich heen heeft gecreëerd is ontstaan vanuit haar besef dat we duurzaam met onze wereld om moeten gaan.

Reactie toevoegen

Gerelateerde artikelen