1 minuut

Verbestuurlijking van het recht

vloek of zegen?

De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen?

In het laatste nummer van de Helling constateert Arthur Hartmann dat het steeds vaker politieke organen zijn die sancties opleggen, in plaats van de rechterlijke macht. Hij vindt dit niet perse een probleem, al ziet hij wel een aantal lastige kanten bij deze ontwikkeling.

Coos Hoebe reageert als oud bestuurder: hij vindt de visie van Hartmann te beperkt en heef bezwaar tegen zijn visie. Hierop ontspint zich een kort debat tussen beide, waarbij het in feite om niets minder gaat dan de interpretatie van de trias politica. 

Lees de discussie op de Hellingpagina van deze website (doorscrollen naar beneden!). 

Gerelateerde artikelen