1 minuut

Video: Technologie tussen burgers en overheid

Als we willen dat technologie de samenleving dient, moeten we haar democratiseren. Dat vraagt om zowel actieve burgers als actieve overheden, stelt Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.

Burgers met een doe-attitude en een regulerende overheid kunnen elkaar versterken, aldus Strik. De overheid moet een op waarden gebaseerde technologieagenda formuleren en daar een strategie aan koppelen. Die strategie moet gericht zijn op versterking van de autonomie van burgers en op kennisdeling. Zij moet een heldere toedeling van verantwoordelijkheden omvatten en voorzien in checks and balances - alleen al omdat de effecten van technologie zich niet altijd laten voorspellen. Voorkomen moet worden dat sommigen er met de hoofdprijs vandoor gaan en anderen het nakijken hebben. Dat geldt zowel op lokaal, nationaal als mondiaal niveau.

Tineke Strik sprak tijdens de conferentie Kan technologie ook links zijn?, die Bureau de Helling en de Eerste Kamerfractie van GroenLinks op 2 februari organiseerden in de Eerste Kamer. Zij reageerde op de keynote speech van techniekfilosoof Tsjalling Swierstra. U kunt de toespraak van Strik hieronder terugzien.

Reactie toevoegen

Gerelateerde artikelen