2 minuten

Waar is de politiek?

De nieuwe Helling is verschenen

“De politieke functie is altijd zwak geweest in Nederland”, aldus Herman Tjeenk Willink in de nieuwe Helling. Hoe staat het met de politieke dimensie van onze samenleving? Aan de orde komt onder meer: het debat over de participatiesamenleving, de rol van de lokale overheid en de vraag of politieke partijen nog wel het juiste vehikel zijn in een gemediatiseerde samenleving om de belangen en idealen van burgers over te dragen in het politieke domein. Als casus bij deze vraag dient het referendum voor een lijsttrekker van GroenLinks in 2012, waarbij Jolande Sap en Tofik Dibi kandidaat stonden.

Herman Tjeenk Willink en  Paul Kuypers, kenners van het politieke landschap, constateren in deze Helling dat “het politieke denken instrumenteel is geworden en niet ver genoeg reikt om de confrontatie aan te gaan met de grote vragen”.

Heeft de politiek nog wel grip op de samenleving? Vallen de echte beslissingen niet elders, in de economische en financiële sector namelijk? Is de groeiende sociaal-economische ongelijkheid niet fnuikend voor de democratie? De participatie van burgers wordt toegejuicht, maar hoeveel ruimte is er daadwerkelijk voor zelfbestuur? Er is een decentralisatie gaande, maar hoeveel winst betekent dit voor de lokale politiek? Nog maar weinig mensen zijn actief in een politieke partij; hebben die hun laatste tijd gehad? Vragen als deze komen aan de orde in de deze Helling.

Met o.a. Paul Kuypers en Herman Tjeenk Willink, Marcel ten Hooven, Maarten van Poelgeest en Herman Meijer.


Lees verder en bestel dit nummer.

Gerelateerde artikelen