Met meer dan honderd wethouders in 95 gemeenten heeft GroenLinks de traditionele bestuurderspartijen op veel plekken van hun troon gestoten. Hoe maakt de partij deze unieke situatie tot een succes en zorgt zij voor...
Antropoloog David Graeber veegt de vloer aan met mythes over bureaucratie. Links moet zich meer tegen de controlezucht van rechts verzetten.
Op 21 november jongstleden organiseerden Bureau de Helling en de Eerste Kamerfractie van GroenLinks de conferentie ‘Radicale democratisering’. In een tijdperk van toenemende burgerinitiatieven, transparantie en...
In een sentimentele bui, na de nodige biertjes op de vrijwel verlaten redactieburelen van het radioprogramma ‘De Andere Wereld van Zondagmorgen’, wilde de vermoeide chef het de paar redacteuren die hem gezelschap...
“De politieke functie is altijd zwak geweest in Nederland”, aldus Herman Tjeenk Willink in de nieuwe Helling. Hoe staat het met de politieke dimensie van onze samenleving? Aan de orde komt onder meer: het debat...
Moet de Nederlandse overheid bezuinigen, in welke mate en bij welke soorten uitgaven? Dat zijn de vragen die domineren in de discussie over het beleid voor publieke sectoren als gezondheidszorg, onderwijs e.d. Veel...
Hagar Roijackers e.a. reageren op het pleidooi van Klub Kobalt voor een politiek die aansluit op een flexibele netwerksamenleving. De auteurs pleiten voor een pas op de plaats: laten we eerst eens eerst goed...
Wat is de relatie van christenen tot de politiek? Nu de vrijheid van godsdienst weer zo vaak onderwerp is van politieke controverses, is die vraag opnieuw urgent. Bijbelse lessen over almacht, rechtvaardigheid en...
De financiële crisis woekert nog immer voort, inmiddels vooral als soevereine schuldencrisis in de Europese periferie. Tegelijk is het debat de afgelopen jaren verengt tot de overheidsbegroting: blijven we on der...
De oproep tot eigen verantwoordelijkheid vereist een overheid, instellingen en professionals die ook hún eigen verantwoordelijkheid nemen door relaties aan te gaan.
Hoe ziet de 'eigen verantwoordelijkheid' eruit in de politieke praktijk van GroenLinks wethouders? Wat hen betreft is het tijd voor een cultuuromslag bij bestuurders: meer macht afstaan aan burgers en meer...
De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen?
De rechtshandhaving verandert. In plaats van de onafhankelijke rechter zijn het steeds vaker bestuurders die wetten en regels handhaven. Wat zijn hiervan de gevolgen? 
Lokale bestuurders krijgen steeds meer mogelijkheden om zelf voor rechter te spelen. Het verbaast mij al langere tijd hoe weinig maatschappelijk verzet hiertegen is. In de Helling van herfst 2012 bespreekt Arthur...
De veronderstelling dat het concept van de Trias Politica is gebaseerd op een scheiding der staatsmachten is staatsrechtelijk al decennia geen uitgangspunt meer.
Mensen willen de zeggenschap terug over zaken die hun levens raken, en vragen om instituties die dat mogelijk maken. Dat is geen goedkope bezuinigingsretoriek; het is het opnieuw toe-eigenen van wat in een...
Meer overheid en meer vrijheid zijn niet per definitie met elkaar in tegenspraak, aldus Simon Otjes.
Jan Atze Nicolai pleit voor het democratiseren van de semi-overheid.
De mens houdt wel van een roes nu en dan. Daarom drinken we alcohol, sporten fanatiek, hebben sex of houden van Oranje. En soms kan die zucht naar een roes verslavend zijn.
 Transparantie is een steeds belangrijker begrip. Het duikt regelmatig op in krantenberichten en in de politiek. Er is tegenwoordig zelfs een proefschrift over te schrijven. Dit jaar zijn er al twee over verschenen...
“Regeren is vooruitzien”, luidt een versleten cliché. Maar in de praktijk is regeren is meestal een antwoord verzinnen op de problemen van gisteren en daarover morgen beslissen.
Het is verbazend dat er onduidelijkheid is over de eventuele aanwezigheid van ex juntalid vader Zorreguieta bij de toekomstige troonsbestijging van Alexander en Maxima Zorreguieta. Ondanks vragen uit de Tweede...
Democratisering is een mooi ideaal, maar is Nederland nog wel een democratie? En zo nee, wat betekent dat dan? Het draait om besturen en bestuurd worden, het gebrek aan georganiseerd vertrouwen en het verschil...
Voorstellen tot democratische vernieuwing houden vaak een stevige kritiek in op het middenbestuur. Een poging tot een andere visie op de drie lagen van het huis van Thorbecke.
Krimp is een zegen, want het doorbreekt het vooruitgangsdenken in het bestuur. Linkse politici zouden veel meer moeten nadenken over een nieuwe bestuursfilosofie. Paul Kuypers pleit voor meer passiviteit.
GroenLinks-wethouders krijgen veel voor elkaar, maar zijn te veel idealist en te weinig politicus. Ze negeren de machtspolitiek en vergeten successen electoraal uit te buiten. Drie wethouders aan het woord.
De inrichting van de openbare ruimte roept allerlei vragen op: waar hebben we het over en welke kwesties spelen er op dit moment? Een rondetafelgesprek over de stedelijke openbare ruimte met vier Amsterdamse...
Volgens de Amerikaanse cultureel antropoloog James Scott doet de staat meer kwaad dan goed. Plaats hem echter niet in het rechtse kamp. Scott is een anti-planner, een anarchist die het opneemt voor spontaan...
Er is een steeds luidere roep om leiders. Meestal wordt dan bedoeld 'krachtdadige' leiders. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Naarmate leiderschap met een grotere 'L' wordt geschreven worden geen oplossingen,...
De treurige vaststelling is dat de emancipatie van burgers en de mondigheidsrevolte niet geleid hebben tot een democratische omgang met professionele elites. De afstand tussen burger en dokter, onderwijzer,...
Ben ik naïef geweest? In korte tijd is gebleken dat we een veel minder tolerant en liberaal landje zijn dan ik had gedacht. De opkomst en ondergang van Fortuyn bracht aan het licht dat zo'n 20 procent van de...
Als 15 jarig jongetje had ik mijn eerste echte politieke ervaring. Want ik tel even niet mee dat ik op jongere leeftijd al met mijn broertjes folderde, ballonnen opblies en affiches uitdeelde – dat alles voor de...
Wat is de overeenkomst tussen een walkman, een gedicht en een raadsel? In alle drie de gevallen geldt dat minder meer is. De innovatie van de walkman was dat het apparaat beter was omdat het minder kon. Het heeft...
De overheid heeft torenhoge ambities maar maakt in de uitvoering niets klaar. Dat is de harde kritiek van de Rekenkamer. Heeft de Rekenkamer gelijk?