In the recent local elections of March 2018, the Dutch GroenLinks (Green-Left) won 8.7 per cent of the vote, cementing their position as the largest force on the Left of Dutch politics. In 13 municipalities,...
In vijf nieuwe gemeenten in het noorden van het land scoorde GroenLinks opvallend goed. Wat is het geheim, en wat kunnen andere afdelingen leren van de Groningse en Friese ervaringen tijdens de college-...
Waarom is het zo ingewikkeld voor de Engelse Groenen om terrein te winnen, en wat was de ‘nieuwe’ strategie van links? Remco van der Stoep, al jaren woonachtig in Engeland en actief binnen de Engelse Groenen, kwam...
De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen onthulde overal in Nederland een politiek landschap, waar de partijkeuze vrijwel samenvalt met de sociaaleconomische positie en deels met de etnische achtergrond van de...
Het is alweer even geleden dat 'Pluche' van Femke Halsema uitkwam. Maar Wim Bot merkte dat hij een cruciaal element miste in de discussie over het boek: de verhouding van Halsema tot haar eigen partij, GroenLinks....
Ralf Fücks visited the United States in the week after the elections for talks and events in New York and Washington DC. Reflections and highlights from a nation in shock.
De Nederlandse krijgsmacht verkeert in beroerde staat, terwijl de wereld onveiliger wordt. GroenLinks dient onder ogen te zien dat het defensiebudget omhoog moet.
Maak Nederlanders weer trots op het landschap en de natuur die hen omringen. De verandering die GroenLinks belooft is nog niet overtuigend.
Oude linkse reflexen spelen GroenLinks teveel parten, schreef Henri Bontenbal. Daar is Hans Boer het hartgrondig mee oneens. Hij moedigt GroenLinks aan om het ingeslagen linkse pad te blijven volgen.
GroenLinks wil het eigen risico in de gezondheidszorg afschaffen. Maar hoe betalen we dan de steeds verder stijgende zorgkosten?
De financiële sector verstikt de reële economie en koloniseert de toekomst. Daar zou GroenLinks zijn pijlen op moeten richten.
De verzorgingsstaat van GroenLinks is voor velen aantrekkelijk. Maar wordt het doel van minder ongelijkheid wel bereikt?
Tijdens mijn zomervakantie las ik het boek Pluche van Femke Halsema. Het boek beschrijft niet alleen haar groei naar het partijleiderschap, maar ook hoe ze probeerde GroenLinks op een moderne leest te schoeien....
Als seculiere partij met een aanzienlijke christelijke achterban moet GroenLinks recht doen aan religieuze sentimenten in maatschappelijke discussies rond bijvoorbeeld euthanasie en ritueel slachten. De partij doet...
Wachten we op de markt of nemen we zelf het heft in handen? Weken worden maanden, maanden worden jaren en het klimaatprobleem verergert met de dag.
GroenLinks moet armoedebestrijding sterker verbinden met duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal.
Democratieliefhebbers willen nog wel eens roepen dat de partijdemocratie failliet is, dat het roer radicaal om moet. Gelukkig deelt het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks die retoriek niet. Een pleidooi...
De lokale democratie is onmachtig. Gemeenten verdienen meer ruimte om eigen beleidskeuzes te maken en te experimenteren.
Veel partijen willen de defensiebegroting verhogen. Maar waar zetten we de krijgsmacht voor in? De verkiezingscampagne moet ook gaan over de rechtvaardige vrede na de strijd. Geen humanitaire interventie mag...
Hokjesdenken is onwijs menselijk maar evengoed verwerpelijk. In de strijd tegen vooroordelen en discriminatie moet GroenLinks de schotten tussen ministeries, portefeuilles en programmahoofdstukken doorbreken.
De aftocht van de anonieme simkaart, angst voor versleuteling, het nieuwe voorstel voor de bewaarplicht en het computercriminaliteitsvoorstel: zeker sinds de recente aanslagen in Europa staat het verbeteren van de...
Een deel van de Nederlandse burgers is ontevreden over politiek en bestuur. Er is onbehagen, woede en teleurstelling. Maar dat is geen bewijs voor een algehele kloof tussen burgers en bestuurders. Bovendien,...
De crisis in Europa is nog niet voorbij. Om de eurozone sterker te maken zou GroenLinks moeten kiezen voor een activistisch begrotingsbeleid en uiteindelijk ook een grotere Europese begroting, stelt econoom André...
Het weekend voor het herfstnummer van De Helling verschijnt over de rol van de politiek in de hedendaagse samenleving, bieden we u alvast wat stof tot nadenken in de vorm van een dubbele De Helling Leest over twee...
Partijdemocratie botst nogal eens met de mediapolitieke realiteit. Hier volgen enkele observaties en kanttekeningen aan de hand van de lijsttrekkersstrijd tussen Tofik Dibi en Jolande Sap. Want wat GroenLinks is...
Net als bij iedere andere verkiezing kennen ook de verkiezingen voor het Europees Parlement alleen maar ‘winnaars’. In zijn scherpe analyse voor opendemocracy.net laat Cas Mudde (politicoloog aan de Universiteit...
Europa heeft zojuist verkiezingen achter de rug die werden gekenmerkt door een lage opkomst, en grote winst voor populistische partijen die van anti-Europese retoriek en voorstellen hun handelsmerk hebben gemaakt,...
Vorige week haalde GroenLinks 7% van de stemmen bij de Europese verkiezingen. Twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde GroenLinks 2% van de stemmen. Een grote verbetering, maar hoe kunnen we deze...
België kent een moeder aller verkiezingen. Eens in de vijf jaar gaan de Belgen naar de stembus voor drie verkiezingen tegelijk. Zondag 25 mei 2014 was het weer tijd om naar de stembus te gaan. De uitslag was...
Afgelopen weken heb ik in zaaltjes, op markten, op straat en op twitter campagne gevoerd voor de Europese Parlementsverkiezingen - #EP2014 zo u wilt. Als iets duidelijk is, is dat het onzekere tijden zijn in Europa...
In de landelijke politiek is het een bekend en regelmatig terugkerende term: wie regeert halveert. Vooral bij de kleine coalitiepartijen wordt kabinetsdeelname vrijwel altijd door kiezers afgestraft. Ook grote...
Vorige week waren er gemeenteraadsverkiezingen in de meeste Nederlandse gemeenten. GroenLinks verloor 1% (van 6,2 naar 5,2%) en 64 raadszetels ten opzichte van 2010, destijds de beste uitslag van GroenLinks ooit...
GroenLinks bestaat dit jaar vijfentwintig jaar en viert dat onder andere met een drietal debatbijeenkomsten in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In de eerste bijeenkomst zondag 9 maart jongstleden stond de lokale...
Op 19 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een paar duizend mensen zijn druk in de weer om een paar miljoen kiezers over te halen op hun partij te stemmen, gemeenten zijn op hun beurt druk om kiezers...
Een verkiezingsprogramma heeft verschillende functies. Het zet bijeen waar een politieke partij staat op alle actuele zaken. Het is een leidraad voor politici voor hun functioneren de komende jaren. En het is een...
De Belgische publicist David van Reybrouck heeft een interessant pamflet geschreven: Tegen Verkiezingen. In dit boek pleit hij er voor om elementen van loting toe te voegen aan de democratie. Net als in de oude...
On 29 September 2013, Austria went to the polls. The results gave the Greens 12,4% of the vote, a plus of 2%. Despite high hopes, the Greens were once more left without a governing option, though, in a party-system...
Als we de huidige peilingen doortrekken naar een Europees resultaat, halen we met moeite de kiesdrempel. Nu hebben we met Bas Eickhout als lijsttrekker iemand die veel kan bereiken samen met de andere Europese...
Het eerste jaar Rutte-Asscher illustreert de Europese inbedding van het Nederlandse politieke spel. Doordat het kabinet star vasthoudt aan de Europese begrotingsregels, is te veel politieke macht bij de Europese...
Europa heeft ons veel gebracht: welvaart, maar vooral ook stabiliteit en vrede. Toch is het Europa dat GroenLinks voor ogen staat een heel ander Europa dan het huidige. De Europese Unie moet niet alleen veel...
GroenLinks zit in het slop en dus werd het tijd voor een vernieuwingsbeweging. Klub Kobalt wil nieuwe politiek en hoopt dat GroenLinks de eerste partij is ‘die het aandurft om zich open te breken.'
Klub Kobalt, een vernieuwingsbeweging binnen GroenLinks, zet zich af tegen de bestaande partijen en hun verouderde organisatie. De diagnose die ze stellen is onvoldoende onderbouwd. Dat leidt tot een kuur die...
Steeds meer kiezers kiezen steeds vaker voor steeds wisselende partijen, heet het. Meer wisselvalligheid, wispelturigheid en onvoorspelbaarheid van de politiek is het gevolg. Telkens nieuwe partijen, telkens andere...
In de vorige editie van De Helling schreef Marius Ernsting over ‘de toekomst van links’ en pleit hij voor een brede linkse samenwerking - van SP tot D66 - op basis van inhoud. Een reactie.
De analyse van de commissie Van Dijk is grondig en snijdt op vele punten hout. Ik ben te voorbarig geweest met het opzeggen van mijn lidmaatschap, en zal dat rechtzetten. 
Het idee van een 'kiezersgerichte ledenpartij' is onzinnig omdat er impliciet wordt gesteld dat kiezers en leden het met elkaar eens zouden zijn en discussies ooit afgerond worden. Beiden zijn een illusie. 
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken medio november met Bram van Ojik over het probleem van Rutte, Loeigoeie zuivel en GroenLinks als netwerkbeweging. 
'GroenLinks heeft fouten gemaakt, zeker', aldus Wijnand Duyvendak. 'GroenLinks is teveel meegegaan in het idee dat alles vanzelf wel goed zou komen. Daar ben ik zelf ook schuldig aan.' Duyvendak schreef een pamflet...
Beste Bram. Wat goed dat je zo in gesprek gaat met leden! Ik ben erg overtuigd van de kracht van dialoog en ben daarom blij dat onze fractie dat nu ook onderkent. Ik meen in jouw woorden echter ook een...
Antonis Samaras and his party, New Democracy (ND), won the elections of the 17th of June 2012 in Greece. But what appears to be a victory for New Democracy and the forces advocating the continuation of harsh...
Immateriële kwesties zoals migratie en veiligheid waren van ondergeschikt belang in de verkiezingsstrijd. Post-materiële kwesties als zelfontplooiing en identiteit zijn echter aan de orde van de dag door een nieuwe...
GroenLinks moet terug naar z'n bestaansreden, waarbij de wezenlijke programpunten anno 2012 niet precies dezelfde hoeven te zijn als die van in 1982. Als ze maar van openheid en radicaliteit getuigen.
Volgens een onderhand sleets cliché biedt de financiële crisis ook kansen. Hopelijk geldt dat ook voor de crisis van GroenLinks. Laat GroenLinks zich herpakken en 5 x groener en linkser worden. 
In plaats van een groot links blok, pleit Pieter Pekelharing voor profilering van linkse partijen. GroenLinks zou bijvoorbeeld moeten opkomen voor intergenerationele rechtvaardigheid.
De cultuur binnen GroenLinks beperkt het vrije debat en zorgt voor grote interne verdeeldheid. De nieuwe fractievoorzitter Bram van Ojik moet de partij hervormen en een democratische cultuur creëren.
Het is verleidelijk een zelfanalyse en toekomstperspectief van GroenLinks te focussen op de gebeurtenissen rond de afgelopen verloren verkiezingen. Dat is wel heel kortzichtig. De missie van de partij valt niet te...
Sinds de dreun voor GroenLinks buitelen de veronderstelde oorzaken van het verlies over elkaar heen. Een vermeende 'nieuwe' en 'rechtse' koers onder Femke Halsema wordt genoemd. Maar die koers past naadloos in de...
Als een kleine politieke partij verantwoordelijkheid wil aangaan, kan zij zich daarop beter maar goed voorbereiden. 
GroenLinks heeft een transparant bestuur nodig dat spreekt namens de partijconferentie. Het bestuur moet de belangen van leden en stemmers behartigen.
Belangengroepen binnen GroenLinks maken de partij kapot. Het organiseren van tegenspraak is nodig om de partij weer op de kaart te zetten.
Bij het bekijken van de GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen viel me één ding op: de opvallende gelijkenissen en banden met de lijst uit 1994. Maar tijdens de campagne drongen nog meer analogieën zich...
'Samen de schouders eronder', zei Heleen Weening na de verkiezingen. Maar als dat neerkomt op doormodderen, komt Marius Ernsting er zijn bed niet voor uit.
Met materiële onderwerpen kun je de verkiezingen winnen, maar de politiek zou veel meer moeten gaan over waarden, visie en idealen. Niet een politiek van de portemonnee, maar van het hart. 
Jan Ruyssenaars introduceert zes voorstellen voor een nieuw en beter GroenLinks.
Waar werd het meest op GroenLinks gestemd bij de afgelopen verkiezingen? Een electoraal-geografische analyse.
Een electoraal-geografische weergave van de verkiezingsuitslag, biedt inzicht in de regionale verschillen in stemgedrag. We pakken de kaarten erbij.
De erfenis van Femke Halsema ligt ten grondslag aan de dramatische verkiezingsnederlaag. De liberale koers heeft de partij weinig succes gebracht. Tijd voor een nieuwe koers met een nieuwe leider!
De verkiezingsnederlaag kan niet worden verklaard door de koers die de partij heeft gekozen. Het zit hem meer in het beeld van de partij dat we hebben neergezet in de ogen van de kiezers.
Het opzeggen van zijn lidmaatschap gaat hem te ver, maar Jaap Vlaming komt wel met het vriendelijke verzoek om voortaan beter op de winkel te passen.
De crisis binnen GroenLinks wordt door de media opgeblazen tot een hype. Onterecht, aldus Chris Aalberts.
Fuseren met de PvdA zal niet tot vergroening van die partij leiden. Het is juist de uitdaging om onze groene partij onmisbaar te maken.
De crisis binnen GroenLinks biedt de partij de mogelijkheid zichzelf opnieuw uit te vinden. De scherven opruimen en iets nieuws creëeren, is nu de taak van de partij.
Zolang het over de kern van de zaak gaat, is en blijft Peter van Meels een GroenLinkser.
De val van GroenLinks doet denken aan een tragedie uit de klassieke oudheid. Hoogmoed kwam voor de val.
GroenLinks zou zich moeten profileren als one-issuepartij die strijdt tegen mondiale armoede.
Wat kan GroenLinks leren van de klim die D66 maakte na de halvering van haar zetelaantal in 2006?
De vele analyses die volgden op de verkiezingsuitslag getuigen van onvoldoende inzicht in de samenleving en zijn een belediging voor de kiezer. 
Wat ging er mis met GroenLinks, en hoe moet het verder?
Alle partijgenoten die hun blik liever op de toekomst richten dan op het verleden, moeten kennis nemen van de talrijke inspirerende initiatieven die buiten de politiek om worden genomen.
GroenLinks moet het hebben van de mensen in het land die handelen vanuit hun idealen. Voor de partij zelf is het nog niet te laat om hun voorbeeld te volgen.
Waarom haakten zoveel GroenLinksers eigenlijk af op 12 september? De Nijmeegse Werkgroep Landelijk besloot een klein en snel onderzoek te doen onder twijfelende en mogelijk afhakende GroenLinks-kiezers. 
Ondanks een goed programma zal GroenLinks niet met dubbele cijfers in de Kamer komen. Maar is het erg om een kleine partij te zijn? 
GroenLinks scheidt de samenleving door haar achterhaalde liberale wereldbeeld waarin collectief en individu tegenover elkaar staan. Het wordt tijd dat GroenLinks gaat beseffen dat de verschillen tussen mensen niet...
In tegenstelling tot andere groene partijen in Europa weet GroenLinks in Nederland niet de groene kiezer aan zich te binden. GroenLinks stoot elke keer haar neus tegen een zelf opgelegd 'groen' plafond door haar...
Een overzicht van de winst- en verliesmomenten van GroenLinks biedt inzicht in de psyche van de kiezer. Op welke momenten haakte men af en wanneer kon GroenLinks op hun steun rekenen?
De verkiezingen stonden in het teken van angst, de grenzen van het maakbaarheidsideaal en een nieuw bewustzijn. Er is krachtige inspiratie nodig om richting te geven aan een samenleving in crisis.
GroenLinks was noch Groen noch Links. De nadruk lag dermate bij vrijzinnigheid dat de kernwaarden van GroenLinks zijn vervaagd. Zet de kernwaarden weer centraal, luidt het betoog van Hans Groen.
Tijd voor politieke contestatie! Als reactie op het artikel van Chris Aalberts, betoogt Pieter Pekelharing dat zowel de principiele als de pragmatische kant van GroenLinks tot zijn recht kan komen in een politiek...
De verkiezingsuitslag was een klap in ons gezicht. De situatie biedt echter ook mogelijkheden: 'We hebben de komende tijd de ruimte en tijd om ons eigen verhaal aan te scherpen en te moderniseren', aldus Brechtje...
De kiezer heeft GroenLinks hard bestraft. Volgens Wijnand Duyvendak is de opdracht duidelijk: breng de partij op de orde en kies ondubbelzinnig voor een groene identiteit.  
De verkiezingsuitslag moet leiden tot de vraag waarom GroenLinks op aarde is. De keuze is eenvoudig: een pragmatische linkse partij met een groene koers, of een idealistische partij met principes? Chris Aalbers...
Wie het politieke nieuws een beetje volgt, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat je als kiezer tegenwoordig geacht wordt weinig bestendige ideeën te hebben. Je zweeft als een fruitvlieg rond en laat je keuze...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 2 op de lijst: Bram van Ojik. 
Waarom stemt Hayat Barrahmun GroenLinks? Ze vindt het een hele makkelijke vraag, maar moeilijk te beantwoorden als je niet in oneliners of zielig gedoe wilt vervallen.
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 3 op de lijst: Liesbeth van Tongeren. 
GroenLinks is de partij die nadenkt over en zorgt voor structurele, duurzame en creatieve oplossingen voor problemen die iedereen raken. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks van 2012 verwoordt mijn ambities,...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 4 op de lijst: Jesse Klaver. 
Waarom ik GroenLinks stem? Vanwege hooggestemde idealen als kansengelijkheid. Dat ideaal komt prachtig tot uiting in het voorstel om er voor te zorgen dat de beste en best betaalde docenten zich inzetten voor de...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 6 op de lijst: Rik Grashoff. 
De afgelopen weken las Bureau de Helling in de rubriek 'De Helling Spiekt' de verkiezingsprogramma's van tien andere partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september mee zullen doen. Een bloemlezing. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 7 op de lijst: Arjan El Fassed. 
'Daad bij het Woord!' zo pronkt er voor op het speerpuntenprogramma van de SGP. In 40 pagina's probeert de kleine partij uiteen te zetten welke daden zij bij het Woord Gods willen voegen. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 8 op de lijst: Niels van den Berge.
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 9 op de lijst: Corinne Ellemeet. 
De VVD was de afgelopen twee jaar de grootste partij in het parlement, maar kan de partij deze positie behouden? In De Helling Spiekt is vandaag de VVD aan de beurt; wij lazen 'Niet doorschuiven maar aanpakken',...
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer tien op de lijst: Tofik Dibi. 
The ongoing euro crisis has made "Europe" a main issue in the Dutch general elections. How is the Dutch Green party, GroenLinks, preparing for this? GEF spoke with Simon Otjes, electoral researcher of the Dutch...
De wisseling van het vijandbeeld (de islam maakt plaats voor Europa) geeft het verkiezingsprogramma van de PVV een banale, materialistische wending: van 'eigen volk eerst' naar 'eigen geld eerst'.
50Plus is vooral de spreekbuis van verwende babyboomers. Handen af van ons zuurverdiende pensioen! Zo weten we eindelijk wat 'verzilvering' precies betekent.
In zijn column van de Volkskrant schrijft Wouter Bos dat de komende coalitie wat hem betreft niet breed genoeg kan zijn. De moeilijke boodschap van bezuinigingen die nog komen moet verkocht worden aan de kiezer....
Voor de verandering heet het programma van de ChristenUnie. Dat was de campagneleus van GroenLinks in 1998. Een teken dat de partijen verwant zijn. Ze willen een groene, sociale en ontspannen samenleving.
Niet minder dan 1.300 amendementen hebben de CDA-leden ingediend. Op 1.300 verschillende manieren willen zij het concept-verkiezingsprogramma van hun partij aanpassen. In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau...
Het is weer verkiezingstijd en dat betekent dat de politieke partijen hun troefkaarten gaan spelen. In 2010 heeft de VVD voluit ingezet op het thema "economie". Vrijwel zonder serieus tegenspel stampten Mark Rutte...
Dierenrechten liggen niet meer in de etalage van de Partij voor de Dieren. In de etalage ligt vlees, natuurlijk wel onder een hoger BTW-tarief.
Blogger, columnist en D66-raadslid in Amsterdam-Centrum Thijs Kleinpaste las het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Verkiezingen gaat echter niet over programma's, maar over de houding van politici, en daar is...
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag Dick Pels over 'Nederland Sterker & Socialer': het programma van de Partij van de Arbeid. 
'Pechtold is heel erg Volvo: degelijk en betrouwbaar, maar ook een beetje saai'. Met deze beschrijving slaat Frans van Deijl van HP/De Tijd de spijker op z'n kop. Het programma van D66 is behoorlijk Volvo. Degelijk...
In de serie 'De Helling Spiekt' leest Bureau de Helling de programma's van andere politieke partijen. Vandaag schrijft Pepijn Vloemans over 'Nieuw Vertrouwen': het programma van de Socialistische Partij.
René Cuperus, werkzaam bij de Wiardi Beckmanstichting, had liever een programma gezien met 10 heldere punten, dan een waslijst van 355.
Paul Frissen ziet onder het groene optimisme van het partijprogramma het gevaar van een staat als disciplineringsmachine.
Met het programma 'Groene Kansen voor Nederland' richt GroenLinks zich meer dan ooit op het centraal stellen van een duurzame samenleving. Waar onder Femke Halsema het vrijzinnige geluid vooral centraal stond,...
De subsidie op zonnepanelen moet verdwijnen, in welke bestaansvorm dan ook.
GroenLinks had zijn zaakjes op het groene terrein altijd al goed op orde. Maar in profilering en personeel kreeg het onderwerp lang niet altijd de benodigde aandacht. In het partijprogramma van 2010 was milieu een...
De mens houdt wel van een roes nu en dan. Daarom drinken we alcohol, sporten fanatiek, hebben sex of houden van Oranje. En soms kan die zucht naar een roes verslavend zijn.
Er komt een intern referendum voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen. Al eerder hield GroenLinks een referendum over het lijsttrekkerschap: 1993. Welke lessen kunnen we daaruit leren?
Zijn Nederlandse campagnes negatiever geworden? Bureau de Helling leest het proefschrift van Annemarie Walter om daarachter te komen.
Vernieuwen is een aantrekkelijk begrip, maar het heeft pas betekenis als je publiek hebt en zij je vernieuwing ook als nieuw ervaart.
De zorgvuldige manier waarop GroenLinks naar eigen zeggen de lijsttrekker wil aanwijzen, wordt de laatste week in rap tempo ingehaald door de realiteit.
'Kabinetten vallen niet op inhoud', is een politicologische regel. Geldt dit ook voor dit kabinet?
Zijn pragmatisme en idealisme wel elkaars tegenpolen?
Het Nederlandse electoraat wordt steeds bewegelijker: met het aftreden van Cohen en het aantreden van Samsom is de PvdA zo weer een paar zetels omhoog geschoten.
De band tussen burgers en bestuur is verzwakt in Nederland. Wat kunnen we doen om deze band te verstevigen: moeten we inzetten op personalisering van de politiek zoals Pels betoogt in zijn boek Het volk bestaat...
Toch nog interessant politiek nieuws voor het eind van 2011. Na de kersttoespraak van Hare Majesteit die onze eigen speechschrijvers niet beter hadden kunnen verwoorden, maar waar Rutte eindverantwoordelijke voor...
Peter Kanne, opinieonderzoeker bij TNS NIPO, stelt in Gedoogdemocratie (2011) de vraag heeft stemmen eigenlijk wel zin? Volgens hem zijn er zulke grote verschillen tussen wat kiezers van partijen verwachten en wat...

Zin

Het maakte de PvdA-campagnevrijwilliger afgelopen zaterdagmiddag in de regen op de Utrechtse Stadhuisbrug weinig uit op welke partij ik zou gaan stemmen op 2 maart. Zolang ik maar niet voor de gedoogcoalitie zou...
De politieke tweedeling tussen optimistische binnenstedelingen en zich onbehaaglijk voelende bewoners van de vinexwijken en het platteland is steeds duidelijker op de kaart van Nederland te zien. Lifestyle-...
Personalistische democratie geeft gewone burgers meer greep op de politiek, herstelt het contact tussen kiezer en gekozene en biedt kansen voor meer burgerlijk engagement. GroenLinks reageert ambivalent, maar zou...
Nieuwe media kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burgers en politieke elite, maar dat wordt te weinig opgepikt.
Het was gedurende die moeizame ‘paarsplusfase’ in de formatie, begin juli, toen ik tegen een bevriende groenlinkser de wat overdreven verzuchting slaakte: “de bottomline is dat ik door fatsoenlijke mensen bestuurd...
Krimp roept emoties op: het veroorzaakt gevoelens van wrok en achtergesteld zijn. In het stemhokje leidt dat tot hoge scores voor protestpartijen. De gangbare reflex in het egalitaire Nederland is om het protest...
Zelden ben ik zo vaak door lezers van De Helling op het matje geroepen als na die keer dat ik schreef gevallen te zijn voor Barack Obama.
In het lentenummer van de Helling stonden drie artikelen die kritisch commentaar gaven op de koers van GroenLinks. De discussie daarover wordt hieronder voortgezet. 
Dankzij de mediacampagne van televisiepresentator Nicolas Hulot kreeg het milieu meer aandacht dan oit tijdens de Franse presidentsverkiezingen. Wat leverde dit op?
GroenLinks straalt de kilte uit van de studeerkamer. De partij heeft zich onvoldoende eigenaar gemaakt van de problemen die mensen in hun levens en in de samenleving ervaren.
De uitslag van de verkiezingen wordt uitgelegd als een conservatieve duik achter de dijken, weg van de boze buitenwereld. Maar klopt dat wel? Burgers verlangen een verhaal waarmee ze de toekomst in de ogen durven...
Femke Halsema heeft met ‘vrijzinnigheid’ GroenLinks een nieuwe ideologische jas gegeven. Maar hoe ruim of krap is die jas? Is de GroenLinks een partij geworden voor een kleine kring? Na drie verloren verkiezingen...
Niet de leden maar de ideologische keuzes van GroenLinks vergrijzen. Het fel rode en groene vervaagt en wordt vervangen door een nog niet erg uitgewerkt ‘democratisch radicalisme’. Het is de vraag of daar toekomst...
Behalve door woorden zijn we in verkiezingstijd overspoeld met beelden. Vormgevingscriticus Max Bruinsma bekeek de affiches en werd daar niet vrolijk van. Kraak noch smaak met hier en daar een uitglijder van...
Het milieu was volop in het nieuws maar het was toch geen onderwerp in de verkiezingen en GroenLinks kon er zich niet op profileren. Hoe kan dat?
Titels van verkiezingsprogramma’s vanaf 1977.
Het schrijven van een verkiezingsprogramma is een schier onmogelijke taak.
Het GroenLinks-programma is op onderdelen origineel, verrassend, radicaal en gedurfd, maar mist een omvattende visie en het ontbreekt aan prioriteiten.
In Nederland en in België zijn er dit najaar verkiezingen. De groene partijen moeten hun ideologisch profiel verscherpen als antwoord op de verrechtsing. 'Een beetje meer van het goede' is niet genoeg.
Economische groei lijkt de bron van alle zegen, zie ook het nieuwe GroenLinks-programma. Dit is een misverstand. De aarde is eindig, dus ook groei kan niet doorgaan. Aangezien 'duurzame groei' niet bestaat, is het...
De verkiezingen komen er aan, maar buiten het circus van applauswedstrijdjes tussen lijsttrekkers van de politiek partijen leeft een ander gesprek. Het is een gesprek over ‘het nieuwe onbehagen’.
Dualisering van het gemeentebestuur moest de politieke verhoudingen verduidelijken, en op die manier, zo hoopte men, de betrokkenheid van burgers vergroten. De operatie heeft bestuurders, raadsleden en ambtenaren...
Is Nederland een jojo-democratie geworden, een spektakelmaatschappij, een mediacratie? Het zijn termen waarmee commentatoren pogen de recente ontwikkelingen in het politieke landschap te beschrijven. Maar is er wel...
Een bedrijf dat in één jaar tijd een kwart van zijn marktaandeel verliest heeft reden tot grote zorg. Het zal zijn product, zijn management of zijn strategie moeten aanpassen. Geldt dat ook voor GroenLinks, dat in...