Ralf Fücks visited the United States in the week after the elections for talks and events in New York and Washington DC. Reflections and highlights from a nation in shock.
De datahonger van onze samenleving vraagt om een bewuste omgang met technologieën. Maar burgers, politici en bedrijven zijn daartoe moeilijk te bewegen. Waarom? Voor een antwoord moeten we terug naar de wortels van...
Er is geen ziel van Europa in de zin van mijn Europa. Die hoeft er ook niet te komen.
Ik schrijf dit stuk in de Californische zon, midden in Los Angeles. De afgelopen drie weken reed ik door het land dat zo bekend is van films, muziek en televisie. Een gekke ervaring. Alles komt bekend voor en juist...
De politieke macht van de neoconservatieven loopt ten einde. Na de Verenigde Staten verliest de maakbaarheidsdrift nu ook in Nederland terrein.
De rechten van huishoudelijk werkers, vaak zonder papieren, zijn slecht in Europa. In Los Angeles zijn een aantal zaken beter geregeld.
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de kunst- en cultuursector in de Verenigde Staten, die vrijwel geheel afhankelijk is van private fondsenwerving.
De strijd voor gelijkwaardigheid is niet enkel en alleen een rassenprobleem, van zwarten tegenover blanken. En in laatste instantie is het niet eens een strijd tussen mensen maar een spanning tussen recht en...
Zelden ben ik zo vaak door lezers van De Helling op het matje geroepen als na die keer dat ik schreef gevallen te zijn voor Barack Obama.
Kan de zwarte presidentskandidaat Barack Obama een leider worden zoals Martin Luther King dat was? Peter Matthews houdt het voor mogelijk, maar alleen wanneer Obama meer wil zijn dan een politicus die president wil...
Tijdens een reis door de VS zag ik hem voor het eerst. Op televisie, in een Californische hotelkamer. Het was in de zomer van 2004. Barack Obama was nog bezig met zijn inmiddels wereldberoemd geworden toespraak...
Politieke lobby is onvermijdelijk en misschien wel gewenst. Maar in Amerika leidt het lobbyen tot corrumpering van de democratie. Dat leert een recente reeks schandalen met als dieptepunt het imperium van...
De angst bij de elite voor het volk is van alle tijden. Tocqueville reisde in de 19de eeuw naar Amerika om te ontdekken of het volk de democratie aan kon. Het antwoord was: ja. Maar ideaal was anders, want de...
Dallas, Texas USA. Het is twee weken na de Amerikaanse verkiezingen. In een afgelegen ranch zit ik rond de tafel met dertig mannen en vrouwen, bij elkaar gehaald uit Europa en Amerika om te praten over religie en...
Het verhaal heeft mythische proporties gekregen: George W. Bush wordt aangestuurd door een klein clubje oorlogzuchtige neoconservatieven, die zich weer laten inspireren door de ideeën van de obscure professor Leo...
Hij heette Andranik; niet alleen zijn naam, maar ook zijn accent en het lichtblonde haar verrieden zijn niet-islamitische afkomst. Hij behoorde tot een etnisch en religieuze minderheid in een islamitische republiek...
Het succesvolle verloop van de oorlog tegen Irak versterkt de dominantie van het neoliberalisme en de militarisering van internationale politiek. Europa moet zich daar tegen verzetten.
Bush misbruikt de mythe van het Wilde Westen ter legitimatie van zijn strijd tegen het terrorisme. Hij verwijst graag naar de klassieke western: “hunt ‘em down”, maar hij zou eens naar een aantal andere films...
Amerika is een supermacht maar niettemin in de greep van de angst. Een ooggetuigenverslag uit New York.
Europa moet onafhankelijker worden van Amerika. Tegelijkertijd zouden beide partijen ten behoeve van hun bondgenootschap een aantal standpunten moeten heroverwegen. Een Duitse visie op de Amerikaans-Europese...
Arbeidsmigratie is niet te stoppen, bovendien economisch gewenst. Brengt dat automatisch Amerikaanse toestanden met armoe en uitbuiting? Nee, de Nederlandse verzorgingstaat is bij uitstek geschikt voor het openen...
Het is dinsdagavond 18 maart als ik deze woorden schrijf. Bush heeft de VN-Veiligheidsraad gepasseerd en daarmee de internationale rechtsorde geschoffeerd. Als u dit leest is het twee weken later en in die...
De VS zijn een grootmacht maar zullen het onderspit delven tegen een alomvattende systeem dat beheerst wordt door mondiale kapitaal- en informatiestromen. De tijd van staten is voorbij, de tijd van Empire breekt...