Het is alweer even geleden dat 'Pluche' van Femke Halsema uitkwam. Maar Wim Bot merkte dat hij een cruciaal element miste in de discussie over het boek: de verhouding van Halsema tot haar eigen partij, GroenLinks....
Jet Bussemakers recente oproep aan hoogopleide vrouwen stelt vrouwenemancipatie gelijk aan economische zelfstandigheid. Volgens Simon Otjes botst deze houding echter met de individuele vrijheid.
GroenLinks moet in haar streven naar vrijzinnigheid de pluriformiteit niet uit het oog verliezen, betoogt Theo Brand. 
Daar heb je ze weer, hoorde je sommige mensen verzuchten. En inderdaad: vorige week ging het weer heel even over vuurwerk. 
1 februari stopte Dick Pels als directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Voor zijn afscheid gisteren zocht ik naar de rode draad in zijn denken: zijn Marxistische methodologie. 
Bureau de Helling interviewde de fractieleden van GroenLinks. We spraken met Jesse Klaver over nepkapitalisten, de schuldeneconomie en illegaliteit. 
Marius de Geus mengt zich in het debat over de koers van de partij: 'Een kerntaak van groene partijen in het algemeen is dat zij creatieve, aansprekende en opbouwende ideeën dienen te formuleren om de moderne...
Het is lang geleden dat ik enthousiast was over GroenLinks. Maar Wijnand Duijvendak krijgt het voor elkaar. Als je groen, links en vrijzinnig bent, dan moet je fundamentele kritiek hebben op het huidige economisch...
Nog nooit heeft Nederland zo'n seculiere volksvertegenwoordiging gekend als nu. Hoog tijd om een eind te maken aan de segregatie van jonge Nederlandse burgers. We moeten toe naar een burgerschapsideaal waarin...
Groen, vrijzinnig en inclusief zouden de kernwaarden van GroenLinks moeten zijn. Maar voorop staat een groene koers waarin oude economische ideeën worden weggegooid zodat het diepgroene deel van het electoraat zich...
Het verhaal van GroenLinks steunt op drie diepe overtuigingen: groen, links en vrijzinnig. Die idealen zijn nog springlevend, maar vragen ieder voor zich om een scherpere kritiek op het kapitalisme en de...
In zijn Vrijdenkersruimte is er plaats voor twijfel. Jesse Klaver staat namelijk niet voor waarheden, maar voor waarden. En voor die waarden zal hij blijven vechten. 
De eerste tien kandidaten van GroenLinks stellen zich graag aan u voor. Bureau de Helling vroeg naar hun idealen, helden, drijfveren en inspiratiebronnen. Vandaag nummer 5 op de lijst: Linda Voortman. 
Het vrijzinnig paternalisme, de nieuwste vondst in de post-Fortuynistische cultuurstrijd, vraagt zich af hoe het kan verhinderen dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid. Het antwoord...
Tom Louwerse, Frank Hemmes en Pieter Pekelharing vinden dat ik de feiten stukrelativeer en dat politiek bedrijven op basis van onzekerheid niet mogelijk is. Maar een vrijzinnig-democratische politiek moet juist ...
Filosofie biedt geen fundamenten, zoals menig eerstejaarsstudent hoopt, maar nog meer twijfel. Wat koop je daar voor? Minder wreedheid, betoogt Pepijn Vloemans.
Niets mooier dan gematigde, tolerante en vrijzinnig mensen die op subtiele wijze over het goede leven nadenken. Elke keer dat ik botte liberalen tegenkom die vinden dat alles mag wat niet bij wet verboden is word...
Gewoon jezelf kunnen zijn. Het was de kreet waar Ed Nijpels – die we nu één van de leukste VVD-ers vinden – in de jaren '80 de verkiezingen mee won. We spraken van Veronica-liberalisme. Daar moet het begonnen zijn...
Het rapport Kieskeurige Kiezers van de UvA is een eye-opener voor de Nederlandse politiek. Het is niet de kiezer die op drift is geraakt, maar de politieke partijen. De kiezer is kritischer geworden en hecht veel...
Het idee dat een gelovige niet modern kan zijn, is een vorm van domheid en onwetendheid, aldus Erica Meijers.
Het is een bekend verhaal: bij sociale problemen wil links dat de overheid ingrijpt, en rechts niet. Maar waarom inspireert het eens zo populaire paternalisme van links nog zo weinig?
In zijn indrukwekkende tour de force van het sociaal-liberalisme probeert Rutger Claassen alles op te bouwen vanuit het vrijheidsbeginsel. Maar hij miskent teveel dat het toebrengen van schade aan anderen en aan...
Het nieuwe moralisme van GroenLinksers over prostitutie verzwakt de positie van sekswerkers, versterkt de legitimiteit van hun uitbuiting en ondermijnt het respect voor seksueel dienstverlenend werk. Dreigt...
Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, publiceerde vorig jaar het boek Vrijzinnig paternalisme. Marius Ernsting las het voor tijdschrift de Helling en vindt dat het boek ons onnodig en...
Het huis van de vrijheid (2011) van Rutger Claassen is een ambitieuze sociaal-liberale tour de force. Dick Pels blijft niettemin pleiten voor morele grenzen aan de autonomie.
Links weet zich geen raad meer met religie. De kameraadschap tussen links en het oecumenische christendom is vergeten, orthodoxie en fundamentalisme worden met elkaar verward, met als gevolg dat GroenLinks uiterst...
De sociaal-liberale en de vrijzinnig-paternalistische verdediging van het basisinkomen gaan een eind gelijk op. Maar om het een moreel-politiek draagvlak te geven is het belangrijk om een bepaalde wederkerigheid in...
Moraal kan niet democratisch worden vastgesteld volgens Christian Jongeneel en daarom is het vrijzinnig-paternalistische project gedoemd te falen.
Bij wie is de tolerantie in veilige handen? Eerder bij de christelijke partijen dan bij de vrijzinnigen, mits ze zich aan hun eigen leer houden.
Eindelijk leveren linkse partijen fundamentele kritiek op de zogeheten verworvenheden van de jaren zestig en zeventig. Onder het mom van vrijheid zijn kostbare tradities en oude waarden aan de kant geschoven. Op de...
In de bundel Vrijzinnig Paternalisme pleiten een aantal progressief-linkse auteurs voor een links en groen beschavingsproject. De overheid moet met burgers het gesprek aangaan over het goede leven. Ze willen...
Herbronning is tegenwoordig een gebod. Politieke partijen moeten herbronnen. Het is een eer en genoegen te mogen reageren op de meest recente poging daartoe bij GroenLinks, in de vorm van het boek Vrijzinnig...
‘Tijdperk van de betutteling is achter de rug’, aldus een recente krantenkop. Het artikel meldt hoe het ‘kokette, kleurrijke’ duo Edith Schippers, de huidige VVD-minister van Volksgezondheid, en Fleur Agema,...
'Reframing is social change' zegt George Lakoff. Als bijdrage aan een nieuw links denkraam (frame), notities over de geschiedenis van Nederland.
Snels zwijgt over groene en linkse waarden, is ten onrechte nostalgisch over het mislukte Paarsplus, gooit de PvdA en de SP op één links-conservatieve hoop en negeert bewust het neoliberale sociaal-economische...
GroenLinks gaat terug naar haar roots. Bij het twintigjarige bestaan organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de GroenLinks Academie een lezingencyclus over de idealen van GroenLinks. Bas De Gaay Fortman, oud-PPR...
In het essay 'How to cure a fanatic' gebruikt de Israëlische auteur Amoz Oz een mooi beeld voor de verhouding tussen individu en maatschappij. Volgens hem moet men mensen niet beschouwen als eilandjes, maar als...
Halsema heeft geprobeerd om het vrijheidsideaal terug te winnen voor links, maar zij heeft daarbij te weinig beseft dat vrijheid ook een duistere zelfkant heeft. Er is een morele invulling nodig van het goede leven...
Politiek en religie worden de laatste jaren op een onzalige manier vermengd, in elk geval als het om de islam gaat. Dit gebeurt van zowel islamitische als anti-islamitische kant. Wat kan links daar tegenover...
Femke Halsema heeft met ‘vrijzinnigheid’ GroenLinks een nieuwe ideologische jas gegeven. Maar hoe ruim of krap is die jas? Is de GroenLinks een partij geworden voor een kleine kring? Na drie verloren verkiezingen...
GroenLinks is een toevallige en niet noodzakelijke gemeenschap. Haar past geen zware ideologische identiteit, veel eerder een lichte en nuttige. Daarom is ‘vrijzinnig’ een begrip dat GroenLinks goed past.
Halsema’s vrijzinnig-linkse agenda overtuigt allerminst. Ten onrechte verklaart ze de moraal als politiek verboden terrein. Met kritiek op hedonisme en onverschilligheid is daar juist veel te winnen. GroenLinks...
'Vrijzinnig', dat is het nieuwe motto van GroenLinks als partijleider Femke Halsema haar zin krijgt. Geen goed idee, GroenLinks moet kiezen voor groen en sociaal. 
Vrijzinnig links is interessant, maar vrijzinnig Groenlinks: is dat wel mogelijk?
Nadat ze zichzelf eerst links-liberaal had gedoopt, nuanceerde Femke Halsema zich in het vorige nummer van De Helling. Haar nieuwe politiek perspectief heet nu: vrijzinnig links. Instemming en kritiek waren – zoals...
Het is zonnig in Rotterdam, mensen kruipen uit hun huiselijke taferelen en begeven zich op de straten, terrasjes en parken. Lente betekent gezoen, gestreel en gevrij op straat. Verliefde, jongens en meisjes die de...
Het conservatisme rukt op, niet alleen bij VVD en CDA maar ook bij PvdA en SP. Daartegenover moet GroenLinks de vrijzinnigheid zetten: vrijheid en emancipatie in plaats van dwang.
Femke Halsema komt met een mooi betoog, maar ze spuwt tegen de wind in. We staan aan het begin van een omwenteling, aldus J. A. A. van Doorn. Rechts krijgt het voor het zeggen, links is buiten de orde. Advies: het...
Femke Halsema koos begin dit jaar voor de term ‘links-liberaal’ en laat die nu weer vallen. Ze schrikt terug voor een discussie binnen GroenLinks. Ten onrechte. Met meer marktliberalisme valt ook voor links nog...
Femke Halsema keuze voor het liberalisme en de vrijheid van het individu is een breuk met het linkse paternalisme, aldus de PvdA-er Jet Bussemaker. Halsema negeert de kritiek uit haar eigen partij op de...